گسترش فعاليت هاى اکتشافى در سيستان وبلوچستان

۲۴ مهر ۱۳۸۵ | ۰۴:۱۲ کد : ۱۱۱۷۱ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۲۴۳
با گسترش فعاليت‌هاى اکتشافى در استان سيستان وبلوچستان دور جديدى از...
با گسترش فعاليت‌هاى اکتشافى در استان سيستان وبلوچستان دور جديدى از عمليات اکتشافى در خصوص شناسايى ذخائر مختلف معدنى در اين استان آغاز شد .
دکترمحمدرضا هزاره‌اى مجرى فنى طرح اکتشافات سيستان‌وبلوچستان در گفت‌وگو با روابط عمومى سازمان زمين‌شناسى واکتشافات معدنى کشوربه عمده‌ترين فعاليت هاى اکتشافى اين استان اشاره کرد وگفت : تا کنون عمليات بررسى وشناسايى ذخائر مختلف معدنى نظير مس ، ‌منگنز ،‌کروميت ،‌طلا،‌ ‌قلع‌وتنگستن‌،آنتيموان و... دراين استان صورت گرفته است که اين عمليات با تهيه نقشه‌هاى زمين‌شناسى در مقياس‌هاى گوناگون درحال پيگيرى است بطوريکه ادامه عمليات اکتشافى ناحيه‌اى و موضوعى ودر برخى نقاط موضعى همچنان ادامه دارد.
وى با تاکيداين مطلب که بررسى‌هاى زمين‌شناسى، در راستاى تهيه اطلاعات پايه اين استان انجام مى‌شود تصريح کرد : تهيه نقشه‌هاى زمين‌شناسى به دو مقياس يک‌دويست‌وپنجاه‌هزار ويکصدهزارانجام مى‌شود که از مجموع 16 برگ نقشه يک‌دويست‌وپنجاه هزار، تعداد14برگ تهيه ومنتشر و دو برگ باقيمانهده از مناطق ساحلى درياى عمان تهيه گرديد.همچنين در مجموع نقشه‌هاى يکصدهزار ،‌ تعداد 29 برگ نقشه به چاپ رسيد که تعداد 12 برگ در دست بررسى است .
هزاره‌اى به تهيه نقشه‌هاى ساختارى وزمين‌شناسى سنگهاى سخت ونيز نقشه متالوژنى شمال زاهدان در مقياس يک‌پانصدهزاراشاره کرد واذعان داشت : جدا از نقشه‌هاى يک دويست‌وپنجاه هزار ويکصدهزار،اين نقشه‌ها نيزتهيه گرديد که نقطه قوت خوبى در زمينه تهيه نقشه در اين استان بشمار مى‌آيد .
وى هدف از انجام واجراى بررسى‌هاى زمين‌شناسى موضوعى را توسعه مطالعات زيست‌محيطى دانست وتصريح کرد : نتايج حاصل از اين گونه مطالعات شناخت ويژگى‌هاى مهندسى سواحل ،‌دستيابى به ذخائر طبيعى غيرزنده در سواحل استان ،‌شناخت خاصه‌هاى زمين‌در کاربرى توسعه مناطق شهرى- صنعتى وشناخت آلاينده‌هاى زيست محيطى ومخاطرات طبيعى است بطوريکه با انجام مطالعات وبررسى‌هاى زمين‌شناسى دريايى در سواحل استان چابهار-جاسک ومطالعات زمين‌شناسى مهندسى در شهرستان چابهار وزاهدان نتايج ارزنده‌اى در زمينه تهيه نقشه‌هاى موضوعى بدست آمد .
وى دربخش ديگرى از سخنان خود به نتايج اکتشافى آنتيموان که درمنطقه سفيدآبه به انجام رسيده است اشاره کرد وگفت : يکى از برنامه‌هاى موضوعى که نتايج مثبتى در زمينه اکتشاف آنتيموان به‌همراه داشته ،‌منطقه سفيدآبه استان سيستان‌وبلوچستان است که در قالب طرح اکتشاف سراسرى ذخائر معدنى ،‌توسط سازمان زمين‌شناسى وبامشارکت سازمان صنايع‌ومعادن استان به اجرا درآمده ومنجر به تعيين ذخيره‌اى بالغ بر 29 هزار تن کانسنگ آنتيموان با عيار حدود 25 درصد گرديد که در حال حاضر مراحل صدور گواهى کشف اين ذخيره درحال انجام است .

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :