عمليات اجرايى آبرسانى به جنوب فارس پايان يافت

۲۴ مهر ۱۳۸۵ | ۰۴:۵۹ کد : ۱۱۱۸۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۹۹
اين طرح در دو قطعه از سد سلمان فارسى تا شهرستان خنج و از شهرستان خنج...

مدير عامل سازمان آب منطقه‌اى استان فارس، گفت: عمليات اجرايى آبرسانى به جنوب فارس پايان يافت و اين طرح به طول 200 کيلومتر بزرگترين طرح انتقال آب در استان فارس است. خليل رضاييان افزود: اين طرح در دو قطعه از سد سلمان فارسى تا شهرستان خنج و از شهرستان خنج تا شهرستان لارستان اجرا شده است.
وى اظهار داشت: قطعه نخست به طول 95 کيلومتر در سال 83 به بهره بردارى رسيد و قطعه دوم به طول 105 کيلومتر نيز اکنون به اتمام رسيده و آماده بهره بردارى است. مدير عامل سازمان آب منطقه‌اى فارس، با بيان اينکه طرح ياد شده امسال به بهره بردارى مى‌رسد افزود:در حال تجهيز تصفيه خانه طرح آبرسانى به لارستان هستيم و قسمتى از تجهيزات و دستگاه هاى هيدرو مکانيکال تصفيه خانه نيز نصب شده است.وى، افزود: تصفيه خانه طرح آبرسانى به لارستان قادر است در هر ثانيه 916 ليتر آب معادل 80 هزار متر مکعب در شبانه روز را تصفيه کند. رضاييان، افزود:اين طرح که‌از محل منابع ملى اجرا شده با هدف تامين آب آشاميدنى منطقه لارستان شامل شهرهاى خنج، اوز، گراش، لار، فتح آباد و تعدادى از شهرک ها و روستاهاى در مسير خط انتقال احداث شده است. وى، افزود: در طول خط انتقال تصفيه خانه و چهار ايستگاه تقويت فشار، مخزن متعادل‌کننده با حجم کلى 50 هزار متر مکعب احداث شده است. انتقال آب شيرين به جنوب‌استان فارس و شهرها و روستاهاى خنج و لارستان از آرزوهاى ديرين مردم اين منطقه بوده است. شهرستان لارستان در فاصله 400 کيلومترى جنوب شيراز در استان فارس قرار دارد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :