توليد کک در کشور جوابگوى نياز داخلى نيست

۲۴ مهر ۱۳۸۵ | ۰۵:۰۴ کد : ۱۱۱۸۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۰۳
ذوب آهن اصفهان به عنوان يکى از قديمى ترين و عظيم ترين کارخانجات توليد فولاد...

ذوب آهن اصفهان به عنوان يکى از قديمى ترين و عظيم ترين کارخانجات توليد فولاد در کشور با ظرفيت اسمى 9/1 ميليون تن و توليد 2/2 ميليون تن فولاد در جايگاه صنايع بزرگ کشور قرار دارد و انجام طرح توسعه که در واقع به معناى رفع کننده گلوگاه هاى توليد فولاد کشور در اين مجتمع است و مى تواند ظرفيت اين واحد را تا 5/1 ميليون تن افزايش دهد، با توجه به فراهم بودن زيرساختهاى لازم براى انجام اين طرحها، حمايت مناسب از اين واحد جهت انجام طرح توسعه ضرورى به نظر مى رسد. طرح توسعه شامل کوره بلند با ظرفيت 4/1 ميليون تن، کک سازى با ظرفيت 900 هزار تن توليد کک از زغالسنگ، واحد آلگومراسيون با ظرفيت 4/2 ميليون تن، نيروگاه برق 110 مگاوات و پروژه پنجم هم قطعات جانبى است و با انجام اين پروژه ظرفيت توليد ذوبآهن به 6/3 ميليون فولاد خام ميرسد.به گفته مديرعامل شرکت ملى فولاد ايران، توليد کک در کشور جوابگوى نياز داخلى نيست و هرساله يک ميليون تن واردات وجود دارد. توليدکنندگان فولاد داخلى در فروش محصولات خود با مشکل مواجهاند و به همين علت بيشتر به فکر صادرات محصول خود هستند. وى در مورد بازار کشورهاى حاشيه خزر اظهار مى دارد: کشورهاى شمال ايران توليدکننده فولاد با قيمت ارزان هستند و به نوعى بازار فروش ما نيستند. امکان واردات کک از اين کشورها از طريق بندر اميرآباد بهشهر وجود دارد و هرچه بندر اميرآباد مواد و محصولات را با قيمت ارزانتر در اختيار مصرفکنندگان قرار دهد، ميتواند نقش مهمترى در بازار فولاد ايفا کند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :