وضعيت معدن انگوران کماکان مدار اخبار معادن است

۲۶ مهر ۱۳۸۵ | ۰۴:۱۸ کد : ۱۱۲۳۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۸
در سفر رياست جمهورى به استان زنجان، وى به صورت ضمنى به واگذارى معدن...
وضعيت معدن انگوران کماکان مدار اخبار معادن است

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :