نشست ساليانه اتحاديه سامانه جهانى ديده بانى اقيانوسى در حوزه اقيانوس هند

۲۹ مهر ۱۳۸۵ | ۰۴:۵۰ کد : ۱۱۲۷۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۵۴
اتحاديه سامانه جهانى ديده بانى اقيانوسى در حوزه اقيانوس هند (GLOBAL OCEAN...

نشست اتحاديه سامانه جهانى ديده بانى اقيانوسى در حوزه اقيانوس هند با حضور نماينده جمهورى اسلامى ايران در دانشگاه زنگبار تانزانيا برگزار شد. دکتر وحيد چگينى، رييس مرکز ملى اقيانوس شناسى به نمايندگى از جمهورى اسلامى ايران، در نشست نشست ساليانه اتحاديه سامانه جهانى ديده بانى اقيانوسى در حوزه اقيانوس هند (IOGOOS) که از 8 تا 14 اکتبر برابر با 16 تا 22 مهر ماه جارى به ميزبانى برگزار شد، شرکت کردند.
اتحاديه سامانه جهانى ديده بانى اقيانوسى در حوزه اقيانوس هند (GLOBAL OCEAN OBSERVING SYSTEM IN INDIAN OCEAN: IOGOOS) در پنجم نوامبر سال 2001 تشکيل شده و نشست‌هاى ساليانه آن از رويدادهاى بسيار مهم در مبحث اقيانوس شناسى مى‌باشد.
در اين نشستها شرکت کنندگانى از کشورهاى عضو IOGOOS و همچنين نمايندگانى از کميسيون بين‌الدول اقيانوس شناسى يونسکو، سازمان جهانى هواشناسى، برنامه محيط زيست ملل متحد و ساير سازمانها و نهادهاى ذيربط شرکت دارند.در نشست امسال IOGOOS پيرامون مدل‌سازى اقيانوس هند در مقياس‌هاى نزديک چرخابه و نتايج آن، ديده‌بانى تغييرات درون اقيانوس هند در سامانه اقليم، وضعيت سامانه هشدار سونامى اقيانوس هند، اثرات تغيير اقليم جهانى بر روى بوم سامانه‌هاى ساحلى و احتمال بقاى آنها با توجه به تغيير پذيرى ژنتيکى، کاربردهاى سنجش از دور ساحلى، پروژه نمونه کلروفيل II، تحقيقات انجام شده بر روى آب‌سنگهاى مرجانى و امکان گنجاندن آن در فعاليت هاى IOGOOS، در اين نشست گروه‌هاى کارى در مورد اقيانوس هند، پروژه‌هاى نمونه ساحلى، سنجش از دور و مديريت داده‌ها و اطلاعات اقيانوس تشکيل شده و در خاتمه برنامه سال آتى IOGOOS تدوين شد.ضمنا در اين نشست نماينده کشور هند به عنوان رييس بعدى و نمايندگان تايلند و تانزانيا به عنوان اعضاى جديد هيات رييسه IOGOOS انتخاب شدند. اين سه نفر به همراه نمايندگانى از استراليا و جزيره موريس که از قبل عضو هيات رييسه IOGOOS بودند، طى دو سال آينده اعضاى پنج نفرى هيات رييسه را تشکيل خواهند داد.گفتنى است که نشست بعدى IOGOOS در کشور تايلند برگزار خواهد شد.

کلید واژه ها: خراسان شمالى


نظر شما :