استفاده از نقشه‌هاى استاندارد شده جهت توسعه طرحهاى عمرانى و اقتصادى کشور

۲۹ مهر ۱۳۸۵ | ۰۵:۰۹ کد : ۱۱۲۷۱ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۱۹۶
بازنگرى و يکپارچه‌سازى نقشه‌هاى زمين‌شناسى با مقياس يک‌دويست‌و پنجاه‌‌هزارم...
بازنگرى و يکپارچه‌سازى نقشه‌هاى زمين‌شناسى با مقياس يک‌دويست‌و پنجاه‌‌هزارم توسط کارشناسان سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور در حال اجراست که به عنوان يک پايگاه اطلاعاتى و مبنايى براى توسعه طرحهاى عمرانى، اجتماعى و اقتصادى کشور در اختيار پژوهشگران علوم‌زمين قرار خواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومى سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور دکتر محمدرضا شيخ‌الاسلامى رئيس‌گروه زمين‌ساخت اين سازمان و مجرى طرح بازنگرى نقشه‌هاى زمين‌شناسى 1:250000 در خصوص ضرورت بازنگرى اين نقشه‌ها با بيان اينکه اين نقشه‌ها جايگاه ويژه‌اى در مطالعات زمين‌شناسى ايران دارند، گفت: زمانى که وظيفه تهيه اين نقشه‌ها به سازمان زمين‌شناسى واگذار شد به جز مواردى معدود، هيچگونه اطلاعاتى از زمين‌شناسى ناحيه‌اى ايران در دسترس نبود و کارشناسان خبره سازمان به فراخور تجربه خود و همکارى با موسسات علمى خارج از کشور به اين مهم دست يافتند.
وى در ادامه يادآور شد: تهيه نقشه‌هاى استاندارد شده جديد بر مبناى مطالعات نوين و بهره‌گيرى از اطلاعات گذشته خواهد توانست تصوير بهترى از چهره زمين‌شناسى ايران ارائه داده و به عنوان يک پايگاه اطلاعاتى براى بهره‌گيرى پژوهشگران علوم زمين و رشته‌هاى مرتبط و نيز به عنوان مبنائى براى توسعه طرحهاى عمرانى، اجتماعى و اقتصادى کشور مورد استفاده قرار گيرد.
رئيس گروه زمين‌ساخت با اشاره به اين مطلب که طرح بازنگرى چهارگوشهاى زمين‌شناسى در مقياس 1:250000 به‌منظور انتقال اطلاعات جديد زمين‌شناسى که در دو دهه گذشته بر پيکره دانش زمين‌شناسى ايران افزوده شده، اجرا مى‌شود، گفت: در واقع هدف اصلى از طرح بازنگرى، تهيه نقشه يکپارچه ايران با مقياس 1:250000 و انعکاس پژوهشهاى نوين و تلفيق آنها با اطلاعات مندرج بر روى نقشه‌هاى چاپ شده پيشين به شکلى همگون و يکپارچه است.
شيخ‌الاسلامى در خصوص ويژگيهاى نقشه‌هاى زمين‌شناسى در مقياس 1:250000 يادآور شد: چهارگوشهاى زمين‌شناسى در مقياس مورد نظر مدرکى تفسيرى حاصل تلفيق مشاهدات صحرايى ثبت شده، مطالعات دفترى و آزمايشگاهى انجام شده و فرضياتى هستند که زمين‌شناس براى ارتباط بين مشاهدات در مقياس ناحيه‌اى در نظر مى‌گيرد.
مجرى طرح بازنگرى نقشه‌هاى زمين‌شناسى 1:250000 در خاتمه با بيان اينکه هر چهار‌گوش زمين‌شناسى در برگيرنده 24 برگ نقشه توپوگرافى با مقياس 1:50000 منطبق با استانداردهاى توپوگرافى سازمان جغرافيايى ارتش هستند، تصريح کرد: سطح کشور توسط 117 برگ چهارگوش زمين‌شناسى با مقياس 1:250000 پوشش داده مى‌شود که از اين تعداد 22 برگ توسط شرکت ملى نفت ايران منتشر شده و بقيه 95 برگ باقى‌مانده توسط سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور تهيه شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :