روش استخراج، برداشت و باطله‌بردارى از معدن انگوران نادرست بود

۳۰ مهر ۱۳۸۵ | ۰۴:۳۲ کد : ۱۱۳۰۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۲۰
پيک کارى اين معدن 10 ماه در سال است و به دليل سرد شدن هوا کار معدن از اواخر...
روش استخراج، برداشت و باطله‌بردارى از معدن انگوران در قرارداد امضا شده بين شرکت‌هاى تهيه و توليد مواد معدنى و توسعه معادن روى ذکر شده بود که از نظر کارشناسى روش نادرستى بوده است. يک مقام مسوول با بيان اين که معدن انگوران تا پايان سال جارى راه‌اندازى نخواهد شد، گفت: پيک کارى اين معدن 10 ماه در سال است و به دليل سرد شدن هوا کار معدن از اواخر آبان ماه تا اواخر زمستان تعطيل خواهد بود. وى با بيان اين که برخى از شرکت‌هاى توليدکننده شمش روى موفق به خريد خاک روى مورد نياز خود شده‌اند، گفت: اين در حالى است که بسيارى از توليدکنندگان تاکنون موفق به خريد خاک روى مورد نياز خود نشده‌اند. او تاکيد کرد: اگر از زمان شروع کار بهره‌بردارى معدن انگوران روش صحيحى به کار گرفته مى‌شد، شاهد ريزش ديوار معدن انگوران نبوديم. به‌گفته وى، شرکت توسعه معادن روى سال گذشته طى گزارشى درخصوص احتمال ريزش ديواره معدن انگوران هشدار‌هاى لازم را به شرکت تهيه و توليد مواد معدنى داده بود.او با بيان اين که شرکت تهيه و توليد مواد معدنى به عنوان يک ناظر بر کار شرکت توسعه معادن روى محسوب مى‌شده است، گفت: کارشناسان شرکت تهيه و توليد تصور مى‌کردند ديواره معدن انگوران تا چندين سال ديگر هم ريزش نخواهد کرد و به همين دليل توجهى به هشدار‌ها نکردند و در واقع برآورد‌هاى آنها نادرست بوده است. اين مقام مسوول ادامه داد: روش‌هاى به کار گرفته شده توسط شرکت توسعه معادن روى براى بهره‌بردارى و باطله بردارى از معدن انگوران توسط شرکت تهيه و توليد مواد معدنى تهيه و به شرکت مجرى کار ارايه شده است و براساس قراردادى که بين اين دو شرکت براى استخراج معدن امضا شده بود، روش‌ها و چگونگى برداشت، استخراج و باطله بردارى بيان و تاکيد شده بود که کار مجرى طرح استخراج معدن انگوران، بايد تحت نظارت شرکت تهيه و توليد مواد معدنى صورت گيرد.به‌گفته وى، شرکت تهيه و توليد مواد معدنى پس از دريافت هشدار‌هاى شرکت توسعه معادن روى در مورد احتمال ريزش ديواره معدن انگوران به استفاده از نظرات يک مشاور ايرانى اقدام کرده که نظر آن مشاور بر اطمينان از عدم ريزش ديواره معدن و نبود خطر دلالت داشته است وى ادامه داد: پس از ريزش ديواره معدن انگوران، حال شرکت تهيه و توليد مواد معدنى به فکر استفاده از يک مشاور خارجى افتاده و هم اکنون يک تيم کارشناسى در حال بررسى موضوع هستند.او درخصوص بحث مطرح شده مبنى بر نبود خسارت مالى و جانى در اثر ريزش ديواره معدن انگوران نيز گفت: استخراج از اين معدن هر روزه ميزان مشخصى سود اقتصادى به همراه دارد که تعطيلى معدن باعث کاهش اين سود خواهد شد و درنتيجه خسارت مالى به همراه خواهد داشت.
ايسنا

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :