سيستم مديريت بحران براى کنترل زلزله

۱۰ آبان ۱۳۸۵ | ۰۴:۳۴ کد : ۱۱۴۲۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۲۴
ساختار مديريت بحران که به منظور کاهش بلاياى ناشى از زلزله و کنترل آن که از...
استاد نمونه مهندسى زلزله کشور از ساماندهى سيستم مديريت بحران براى کنترل زلزله زيرنظر مستقيم رييس جمهورى خبر داد. دکتر "فريبرز ناطقى‌اللهى" افزود: ساختار مديريت بحران که به منظور کاهش بلاياى ناشى از زلزله و کنترل آن که از سال 1376 تدوين آن آغاز شد، اخيرا ساماندهى يافت.وى تصريح کرد در طرح ياد شده ابتدا وضعيت موجود در کشور و ضعف‌هاى سيستم مقابله با بحران و سپس وضعيت ساختمان‌هاى کشورهاى مختلف مورد مطالعه قرار گرفت و نهايتا با توجه به وضعيت موجود در کشور و طرح‌هايى که در ديگر کشورها به اجرا درآمده، طرح سيستم مديريت بحران در سال جارى در کشور ساماندهى يافت.وى از جمله طرح‌هاى ديگر براى مقاوم‌سازى و کاهش خطرات زلزله را مقاوم‌سازى مدارس عنوان کرد و افزود با توجه به اهميت مدارس لازم بود که دولت توجه خاصى به اين امر داشته باشد. وى اظهار داشت در همين راستا ساختمان‌هاى مدارس مورد مطالعه و روش هاى مقاوم‌سازى آنها مورد توجه قرار گرفت.به گفته وى، مقاوم‌سازى يکى از مهمترين اقدامات در کاهش خطرات زلزله در جوامع بين‌المللى و ايران محسوب مى‌شود.عضو هيات علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران جنوب تصريح کرد با توجه به احتمال شديد خطر زلزله در ايران، برنامه‌هاى گسترده‌اى در زمينه کاهش اثرات بلاياى طبيعى تدوين شده که مقاوم‌سازى بيمارستان‌ها و آتش نشانى از جمله آنهاست.ناطقى تصريح کرد سازه هر ساختمان، هسته يا استخوانبندى اصلى آن محسوب مى‌شود و طراحى بهينه اسکلت ساختمان، هدف مهندسان سازه براى مقاوم‌سازى ساختمانهاست.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :