تجهيز سه سد بزرگ در استان خراسان شمالى

۱۰ آبان ۱۳۸۵ | ۰۴:۴۳ کد : ۱۱۴۲۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۳۲
در هريک از سدهاى شيروان، اسفراين و شيرين‌دره دو دستگاه شتابنگار زلزله با...
معاون بهره‌بردارى شرکت سهامى آب منطقه‌اى خراسان شمالى از تجهيز سه سد بزرگ اين استان به شش دستگاه شتابنگار ديجيتالى زلزله خبر داد. رضا نعيمى هدف از نصب اين دستگاهها را کنترل رفتار ديناميکى سدها در هنگام وقوع زمين لرزه اعلام کرد. او گفت: در هريک از سدهاى شيروان، اسفراين و شيرين‌دره دو دستگاه شتابنگار زلزله با قابليت اتصال به شبکه شتابنگار سدهاى کشور نصب شده است. وى تصريح کرد: زمين‌لرزه همواره عاملى مخرب براى سازه‌هاى بزرگ نظير سدها محسوب شده و به همين دليل طراحى اين سازه‌ها بايد بگونه‌اى باشد که مقاومت آنها را در برابر نيروهاى ناشى از شديدترين زلزله‌ها تامين شود. او گفت: امواج ناشى از زمين‌لرزه باعث ايجاد نيروهاى ديناميکى در پى و بدنه سدها مى‌شود که خسارت جبران‌ناپذيرى به آنها وارد مى‌کند. او از جمله اين آسيبها را گسيختگى هسته سدها، نشت بدنه، ايجاد امواج آب و سرريز آن از روى بدنه، ريزش تکيه‌گاههاى اطراف سد، روانگرايى در لايه‌هاى ماسه بدنه و پى و تشديد نيروهاى وارد بر بدنه ذکر کرد.معاون بهره‌بردارى شرکت آب منطقه‌اى خراسان شمالى گفت:دستگاههاى شتابنگار زلزله در تاج، بدنه، تکيه‌گاه و تونل انحراف سدهاى شيروان، شيرين‌دره و اسفراين بگونه‌اى نصب شده تا کوچکترين حرکات ناشى از نيروى ناشى‌از زلزله‌ها را ثبت کنند. سدهاى شيرين‌دره، اسفراين و شيروان در خراسان شمالى در مجموع توان تنظيم سالانه حدود 150 ميليون متر مکعب آب را دارند. خراسان شمالى پنج سد در حال بهره‌بردارى با مجموع توان تنظيم سالانه 163ميليون مترمکعب آب را دارد و مطالعات ساخت 10 سد جديد نيز در اين استان در حال انجام است. مجموع منابع آب تجديدشونده اين استان دو ميليارد و 420 ميليون مترمکعب است که حدود 790 ميليون مترمکعب از اين ميزان آبهاى زيرزمينى و بقيه آبهاى سطحى است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :