صادرات مواد خام معدنى به صورت فن‌آورى نشده!!!

۱۰ آبان ۱۳۸۵ | ۰۴:۴۹ کد : ۱۱۴۲۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۲۵
صادرات مواد خام معدنى به صورت فن‌آورى نشده، ظلم بزرگى به اين بخش است...
اگر اقتصاد کشور درست شود توان بهره بردارى در بخش معدن هم بالا مى رود. پرويز واثقى رييس اداره نظارت بر سازمان صنايع و معادن خراسان رضوي گفت: به رغم مشکلات موجود باز هم از برنامه پيش‌بينى شده عقب نيستيم، اما اين اتفاق نبايد باعث شود تا از تمام پتانسيل‌هاى موجود در استان استفاده نکنيم. وى در خصوص موانع توسعه در بخش معدن گفت: صادرات مواد خام معدنى به صورت فن‌آورى نشده، ظلم بزرگى به اين بخش است. واثقى الزام توسعه در بخش معدن را متناسب با بخش هاى ديگر خواند و تصريح کرد: ايجاد زير ساخت‌هاى جديد هزينه بر است و نياز به ايفاى نقش بخش خصوصى است، اما به دليل عدم حمايت لازم از اين بخش و و نبود امنيت سرمايه‌گذارى در بخش معدن، ايجاد زير ساخت‌ها بسيار مشکل است. وى يکى از مشکلات مهم اين بخش را عدم مالکيت بخش خصوصى بر معادن با توجه به قانون ذکر کرد و گفت: اين مساله شايد يکى از دلايل عدم حضور اين بخش در اين حوزه باشد. او همچنين با اشاره به اين که براى جبران خسارت سرمايه گذارى در اين بخش هيچ منبعى وجود ندارد، تصريح کرد: بايد تامين اين زير ساخت را با توجه به وضعيت کل کشور و توان محدود دولت در نظر بگيريم. وى همچنين با توجه به ريسک بالا در اکتشاف و عدم وجود تضمين کافى براى جبران ضرر، ايجاد يک صندوق يا موسسه بيمه که هدف آن بيمه کردن فعاليت هاى معدنى ضرورى دانست.
واثقى اذعان داشت: براى تقويت و فعال کردن صندوق بيمه نياز به قوى تر کردن بدنه کارشناسى و نظارت همه جانبه متخصصان بر روى مرحله به مرحله عمليات معدن کارى از اکتشاف تا بهره بردارى است. وى اين اقدام را گامى بزرگ در خصوص بهبود اوضاع اقتصاد کشور دانست، و گفت: با وجود اين گونه ناظران هر فرد عامى دنبال کارهاى معدنى نمى رود و فقط کسانى وارد اين فعاليت مى شوند که ادله علمى کافى داشته باشند و در نتيجه اکتشاف و آن چيزى که به عنوان نتيجه نهايى اکتشاف صادر مى شود نزديک به يقين است و تضمين آن راحت است. رييس اداره نظارت بر سازمان صنايع و معادن خراسان رضوى همچنين در خصوص عدم هماهنگى بسيارى از دستور العمل هاى و قوانين در حوزه معدن با نهادهاى ديگر را از جمله منابع طبيعى را يادآور شد و افزود: دستور العمل ها به موقع تدوين نمى‌شود و عدم هماهنگى وزارتخانه هاى ذيربط نيز اغلب مشکل آفرين است. واثقى با اذعان به اين که توسعه بخش معدن ارتباط تنگاتنگ با ساير بخش ها دارد، تاکيد کرد: بايد به اين نکته توجه شود که مواد معدنى طى يک فرايند پيچيده و طى سال هاى بسيار طولانى تشکيل مى شود و اين مساله گاهى در مقايسه با عمر انسان ها تجديد پذير نيستند و به همين دليل بايد مواد معدنى به نحو مطلوب و با استفاده از اصول صحيح و روش هاى نوين مورد بهره بردارى قرار گيرد. وى اظهار داشت: گاهى دغدغه اصلى مسوولين حفاظت از اين ذخاير است نه اين که از اين ذخاير به نحو احسن بهره بردارى شود. پرويز واثقى خاطر نشان کرد: استخراج مواد معدنى بايد به درستى و طبق اصول علمى باشد تا تضييع شود و منابع براى نسل هاى آينده حفظ شود.
ايسنا

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :