شبکه آبيارى و زهکشى نرماب و چهل چاى

۱۰ آبان ۱۳۸۵ | ۰۵:۰۰ کد : ۱۱۴۲۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۵۷
پس از سفر رئيس جمهور محترم و هيات محترم دولت به استان از جمله مصوبات...

مديرعامل شرکت سهامى آب منطقه اى گلستان گفت: طرح سد و شبکه آبيارى و زهکشى نرماب و چهل چاى با اخذ رديف اجرايى و تامين اعتبار مورد نياز اجرا خواهد شد. مهندس نادعلى حاجيلرى در همين زمينه افزود: پس از سفر رئيس جمهور محترم و هيات محترم دولت به استان از جمله مصوبات جلسه هيات دولت در بخش آب منطقه اى ، پيش بينى اعتبار مورد نياز اجراى فاز دو سد و شبکه نرماب – چهل چاى بود. وى خاطر نشان کرد: مطالعات مرحله دوم سد وشبکه نرماب – چهل چاى به اتمام رسيد و در کميته فنى شرکت تصويب شد.رئيس هيات مديره شرکت سهامى آب منطقه اى گلستان خاطر نشان کرد: مطالعات انجام شده سد و شبکه مذکور جهت طرح و تصويب درکميسيون ماده 32 سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور ارسال شده است. مهندس حاجيلرى در پايان يادآور شد: براى اجراى اين پروژه پيگير استفاده از فاينانس هستيم.

موج

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :