کاستن از شدت گرماى کره زمين

۱۰ آبان ۱۳۸۵ | ۰۵:۰۶ کد : ۱۱۴۲۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۳۲
دانشمندان انگليسى در پژوهش‌هاى علمى خود ارزيابى کرده‌اند که قاره افريقا...

سازمان‌هاى توسعه درانگليس اعلام کردند: چنانچه جامعه جهانى اقدامى عاجل براى کاستن از شدت گرماى کره زمين به عمل نياورد، قاره افريقا با يک فاجعه انسانى و زيست محيطى روبرو خواهد شد. دانشمندان انگليسى در پژوهش‌هاى علمى خود ارزيابى کرده‌اند که قاره افريقا آسيب پذيرترين قاره در برابر تغييرات جوى است. طبق اين تحقيقات علمى، دماى ميانگين کره زمين 50درجه نسبت به دماى يکصد سال قبل افزايش يافته است. "دانسن گرين" مدير تحقيقات سازمان خيريه بين‌المللى "آکسفام" در انگليس معتقد است: عواقب ناگوار پديده گرم شدن کره زمين هم اکنون نمايان شده است واين تغييرات نه فقط طبيعت و جانوران و گياهان بلکه انسان‌ها، و به خصوص انسان‌هاى محروم قاره افريقا را تهديد مى‌کند. گرين افزود: مردم محروم قاره افريقا متاثراز تغييرات جوى با پديده‌هاى خشکسالى، سيل و طوفان مبارزه مى‌کنند. به گزارش اين سازمان، اثار زيان بار اين پديده در قاره افريقا دو برابر ساير نقاط جهان است. "دانسن گرين" از کشورهاى ثروتمند جهان که سهم عمده‌اى در انتشار گازهاى آلاينده در جهان دارند خواسته است که بيشترين کمک را در اختيار کشورهاى فقير آفريقائى که متحمل بيشترين خسارات و آسيب‌ها از اين پديده هستند، قرار دهند. وى همچنين از کشورهاى ثروتمند خواست که به پروتکل کيوتو که سهميه‌اى براى کشورهاى جهان در قبال انتشار گازهاى سمى در نظر گرفته است متعهد بمانند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :