کمبود آب در شيلى و تاثيرات منفى آن روى صنايع معدنى اين کشور

۲۰ آبان ۱۳۸۵ | ۰۴:۵۶ کد : ۱۱۵۳۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۲۱
مشکل شيلى اين است که در جايى که بزرگترين ذخيره مس شيلى قرار گرفته...

مشکل شيلى اين است که در جايى که بزرگترين ذخيره مس شيلى قرار گرفته است ميزان ذخاير آبى نيز حداقل است که بر روى طرح هاى توسعه و پروژه هاى جديد آن تاثير منفى خواهد گذاشت. اين ذخاير که در مناطق خشک شيلى قرار گرفته حدود يک پنجم ذخاير مس جهانى را دربر مى گيرد. علاوه بر مشکلات کم آبى، کمبود انرژى نيز بر نگرانى هاى صنايع معدنى افزوده است. در حال حاضر معادن Xstrata، Collahuasi و El Tesoro با کم آبى دست و پنجه نرم مى کنند و روز به روز نيز اوضاع وخيم مى شود. صحراى Atacama که اين معادن در آن قرار دارند خشک ترين منطقه در روى زمين است. به همين علت فشار کم آبى شديدا فعاليت معدنکاران در اين منطقه را تحت فشار قرار داده است. استخراج مس در مناطق I، II و III بين سال هاى ۱۹۹۵ و ۲۰۰۴ با ۱۳۳ درصد افزايش از ۷۲/۱ به ۰۱/۴ ميليون تن در سال رسيد که متقابلا نياز به ذخاير آبى را بيشتر کرد. پروژه هاى جديد از جمله پروژه BHP دچار مشکلات ادامه فعاليت شده اند. اگرچه در مقطع زمانى کنونى مشکل چندان حاد نيست ولى در آينده نزديک اکثر طرح هاى توسعه و پروژه هاى مس در اين معادن خشک و با بحران کم آبى مواجه خواهند شد. در منطقه I، فعاليت يا بهره بردارى BHP تحت بررسى است تا تاثيرات مصرف آب در اين منطقه را بر روى نواحى آبدار اطراف تحت عنوان bofedals مشخص کند. از معدن Callabuasi در سال ۲۰۰۵ حدود ۴۱۴ هزار و ۲۰۰ تن مس نرمه استخراج شده است که به دليل محدوديت آب هاى زيرزمينى مصرف آب اين معدن از ۱۰۴۱ ليتر در ثانيه به ۷۵۰ ليتر در ثانيه تقليل يافته است. کارشناسان مطرح مى کنند که در حقيقت اين کم آبى را معدن به وجود نياورده است بلکه خود ذخاير آب هاى زيرزمينى است که رو به کاهش گذاشته است. معدن El Tesoro در سال ۲۰۰۵ حدود ۹۸ هزار تن توليد داشته است و به رغم اينکه با ظرفيت کامل کار کرده است ولى مشکلات کم آبى مانع پيشبرد طرح هاى توسعه آن شده است. شرايط کويرى در شمال شيلى نه تنها براى معدنکاران مشکل آفرين شده است بلکه رقباى آن يعنى کشاورزان را نيز با مشکلاتى مواجه ساخته است. بررسى ها نشان مى دهد که ساليانه ۵/۵۱ ميليون مترمکعب با توسعه کشاورزى از ذخاير آب هاى زيرزمينى از اواسط دهه ۱۹۹۰ کم مى شود. صنايع معدنى شيلى با آگاهى از مشکلى که با آن مواجه است در جهت بهبود مصرف آب گام هايى برداشته است. معدن Minero در نظر دارد مصرف آب خود را با ۵۰/۰ مترمکعب به ازاى هر تن ماده معدنى فرآيند شده کاهش دهد. در حال حاضر ميانگين مصرف ملى آب ۷۵/۰ مترمکعب به ازاى هر تن ماده معدنى فرآيند شده و ۳/۹۷ ليتر هر کيلوگرم نرمه مس توليد شده است. با کاهش ذخاير آب و افزايش تقاضا براى آن از طرف صنايع معدنى، کشاورزى، صنعت و مراکز جمعيتى مسئله را براى مديريت آب بسيار مشکل کرده است. مديريت آب بايد مصرف و ميزان ذخيره آب را به دقت مورد مطالعه و بررسى قرار دهد. کارشناسان بايد در طراحى هاى خود موضوع مصرف آب را از ابتداى بهره بردارى از معادن تا بسته شدن آن مورد توجه قرار دهند و با اتخاذ اقداماتى نقاط معيوب را شناسايى کرده و حتى از آب هاى فاضلاب هاى صنعتى نيز بايد استفاده شود. با توجه به اينکه هزينه هاى معادن به دليل مشکلات کم آبى افزايش خواهد يافت، ممکن است بالاجبار استفاده از روش غيراقتصادى نمک زدايى از آب نيز مورد توجه قرار گيرد. در حال حاضر BHP در بعضى از معادن خود از آب دريا استفاده مى کند. هزينه احداث يک واحد آب شيرين کن ۴۵ هزار مترمکعبى در روز حدود ۲۰۰ ميليون دلار است که شرکت مذکور آب را از ۲۰۰ کيلومتر به ۳ هزار و ۵۰۰ متر بالاى سطح دريا پمپاژ مى کند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :