هفته کاهش اثرات بلاياى طبيعى

۲۱ آبان ۱۳۸۵ | ۰۴:۰۹ کد : ۱۱۵۳۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۵۳
هدف از برگزارى اين نمايشگاه ارائه دستاوردهاى کارگروه تخصصى زلزله و لغزش...

با آغاز هفته کاهش اثرات بلاياى طبيعى که از روز شنبه در سراسر کشور برگزار مى گردد، کار گروه تخصصى زلزله و لغزش لايه هاى زمين در اين هفته اقدام به برگزارى نمايشگاه دستاوردهاى علمى و تحقيقاتى نموده است. خانم سليمانى کارشناس کار گروه تخصصى زلزله و لغزش لايه هاى زمين و مسئول نمايشگاه دستاوردهاى علمى و تحقيقاتى در خصوص اين نمايشگاه گفت: هدف از برگزارى اين نمايشگاه ارائه دستاوردهاى کارگروه تخصصى زلزله و لغزش لايه هاى زمين و دستگاه هاى مرتبط که عضو اين کارگروه هستند به مردم و متخصصين است و به مدت يک هفته برگزار مى شود.سليمانى در ادامه افزود: در اين نمايشگاه دستاوردهايى که در زمينه زلزله، لغزش، رانش، کارهاى تحقيقاتى که در اين زمينه صورت گرفته است، اقداماتى که در خصوص مطالعات پايه زلزله، ارتقاع فرهنگ عمومى، زلزله، تعيين ريسک خطرپذيرى لرزه اى و مطالعات ساختگاه بوده است به مردم ارائه مى کند. وى ادامه داد: همچنين يک سرى اقدامات هم در زمينه مقاوم سازى بهسازى لرزه اى و ساخت و ساز اصولى و کاهش خطر زمين لغزش هم انجام شده که اطلاعات آن در اختيار بازديدکنندگان قرار خواهد گرفت. به علاوه انتشاراتى هم در اين زمينه داشتيم که در اينجا ارائه مى شود و متخصصين که تمايل به خريد داشته باشند، مى توانند از آن استفاده کنند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :