اعطاى کمک‌هاى مالى به طرح‌هاى معدنى غيردولتى از سوى وزارت صنايع و معادن

۲۱ آبان ۱۳۸۵ | ۰۴:۱۹ کد : ۱۱۵۳۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۲۰
طرح مذکور که از سال 79 آغاز شده تا پايان سال 1388 ادامه خواهد يافت که براساس...

تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادى کشور، 232‌ميليارد و 769‌ميليون و 500 ‌هزار تومان تسهيلات در قالب کمک‌هاى اعتبارى از سوى دولت به طرح‌هاى معدنى بخش‌خصوصى اعطا خواهد شد. بر اساس طرح اعطاى کمک‌هاى مالى به طرح‌هاى معدنى غيردولتى از سوى وزارت صنايع و معادن، معدنکاران بخش‌خصوصى تسهيلات دريافت مى‌کنند. طرح مذکور که از سال 79 آغاز شده تا پايان سال 1388 ادامه خواهد يافت که براساس آن تا پايان برنامه چهارم توسعه، 232‌ميليارد و 769‌ميليون و 500‌هزار تومان تسهيلات در قالب کمک‌هاى اعتبارى از سوى دولت به طرح‌هاى معدنى بخش‌خصوصى اعطا خواهد شد.از ميزان اعتبار ياد شده طى برنامه سوم توسعه، 36‌ميليارد و 762‌ميليون و 800‌هزار تومان به بخش‌خصوصى اختصاص يافت و مابقى آن نيز طى سال‌هاى 84 تا 88 به اين بخش واگذار مى‌شود.در سال 84، معادل 14‌ميليارد و 714‌ميليون تومان تسهيلات داده شده که قرار است در سال جارى 12‌ميليارد و 65‌ميليون تومان نيز تسهيلات به طرح‌هاى معدنى غير دولتى اعطا شود. براساس پيش‌بينى‌هاى انجام شده، در سال 86 بيش از 54‌ميليارد، سال 87 حدود 45معادل‌ ميليارد و در سال 88 معادل 70‌ميليارد تومان از تسهيلات طرح مذکور در اختيار بخش‌خصوصى قرار خواهد گرفت. توسعه معادن خصوصى و اشتغالزا، تکميل و راه‌اندازى معادن کوچک و متوسط و تجهيز و نوسازى معادن کشور از اهداف اين طرح است که با توجه به محدوديت منابع و درخواست انبوه متقاضيان بخش معدن، اولويت‌هاى اختصاصى تسهيلات در دو بخش اکتشاف و استخراج خلاصه شده است.

مهر

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :