ضرورت وجود سازمان نظام مهندسى معدن هنوز ناشناخته و مبهم است

۲۷ آبان ۱۳۸۵ | ۰۵:۰۲ کد : ۱۱۵۷۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۰۳
به‌رغم جايگاه ويژه و مهمى که سازمان نظام مهندسى معدن در تسريع فعاليت‌هاي...

به‌رغم جايگاه ويژه و مهمى که سازمان نظام مهندسى معدن در تسريع فعاليت‌هاى معدنى ايفا مى‌کند ليکن هنوز ضرورت وجود اين سازمان از سوى سياستگذاران معدنى ناشناخته و مبهم است. مهندس فريبرز شجاع رئيس سازمان نظام مهندسى معدن استان اردبيل با بيان اين مطلب افزود : با توجه به فعاليت‌ شوراى مرکزى سازمان نظام مهندسى معدن که بيشتر حول ايجاد ساختارهاى لازم براى ساماندهى سازمان و اعضاء بوده ، ‌فعاليت چندانى در زمينه تخصصى کردن بهره‌بردارى از معادن صورت نگرفته است که اميدواريم اين مهم با صدور پروانه‌هاى اشتغال و اجراى برنامه زمانبندى اعضاء ، شتاب و سرعت بيشترى يابد. وى ترويج اصول فنى و مهندسى معدن در اجراى فعاليت‌هاى معدنى کشور را از مهمترين اهداف سازمان نظام مهندسى معدن ذکر کرد و افزود : اين امر جزء با هماهنگى سازمان صنايع‌ومعادن استانها و متقاضيان اکتشاف و بهره‌بردارى از معادن امکان‌پذير نيست و انتظار مى‌رود با توجه به جدول زمانبندى و عناوين امور فنى فعاليت‌هاى معدنى که از مهر‌ماه سالجارى شروع گرديده تحول بزرگى در بخش مهندسى معدن ايجاد شود. شجاع جايگاه اين سازمان را در سطح کشور ناشناخته دانست و گفت : با يک برنامه‌ريزى و سياستگذارى هماهنگ و مدون از سوى شوراى مرکزى سازمان نظام مهندسى معدن مى‌توان در ترويج جايگاه و ضرورت وجود اين سازمان کمک بيشترى کرد. وى ادامه داد : تدوين برنامه هماهنگ و مدون از طريق معرفى اين سازمان به جامعه معدنى کشور، اجراى دوره‌هاى آموزشى براى افزايش اطلاعات علمى مورد نياز،‌تخصيص بودجه لازم جهت تجهيز سازمان استانها ، بازنگرى قانون نظام مهندسى معدن و همکارى با تشکل‌هاى مختلف امکان‌پذير خواهد بود. رئيس سازمان نظام مهندسى معدن اردبيل ، ساماندهى امور مربوط به مشاغل و حرفه‌هاى مهندسى، رشد و اعتلاى مهندسى معدن ،‌حفظ و افزايش بهره‌ورى منابع معدنى، بالا‌بردن کيفيت خدمات مهندسى،‌ارتقاى دانش فنى، فراهم ساختن زمينه همکارى با سازمان صنايع و معادن و دفتر فنى استاندارى و ساير دستگاههاى اجرايى را از جمله سياستگذاريهايى دانست که اين سازمان طى سالهاى اخير بدنبال آن بوده است. وى به صدور 15 پروانه اشتغال در سه گروه پى‌جويى و اکتشاف، استخراج و متالورژى استخراج اشاره و تصريح کرد : پيش‌بينى مى‌شود تا پايان سالجارى تعداد 10 پروانه اشتغال جديد صادر گردد. شجاع با اشاره به تجهيز اين سازمان در دوره اول شکل گيرى افزود: تشکيل گروههاى تخصصى، کميته تشخيص صلاحيت جهت رتبه‌بندى و صدور پروانه اشتغال همچنين همکارى با سازمان صنايع و معادن استان در دفترفنى استاندارى همچنان در اين سازمان در حال پى‌گيرى است واميد آن مى‌رود با اعمال سياستگذاريهاى خاص روند اجراى اين فعاليت ها هرچه زودتر تسريع پيدا کند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :