مصرف ظاهرى فولاد در جهان با 9درصد رشد نسبت به سال گذشته

۲۷ آبان ۱۳۸۵ | ۰۵:۲۹ کد : ۱۱۵۷۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۹۸
در برآورد‌هاى پيش‌بينى شده توسط کميته اقتصادى IISI هر دو پارامتر مصرف...

بر اساس جديدترين برآورد موسسه بين‌المللى آهن و فولاد (IISI)، در سال 2006 ميزان مصرف ظاهرى فولاد در جهان با 9درصد رشد نسبت به سال گذشته، به رقمى معادل يک‌ميليارد و 121ميليون تن در سال خواهد رسيد.
طبق اين برآورد، ميزان مصرف ظاهرى فولاد در سال 2007 با آهنگ رشد کمترى همراه خواهد بود.‌درصد رشد اعلام شده براى سال 2007 ميلادى 5درصد يا به عبارت ديگر افزايش ميزان مصرف از يک‌ميليارد و 121ميليون تن و در سال 2006 به رقمى معادل يک‌ميليارد و 179ميليون تن در سال 2007 مى‌باشد.
در برآورد‌هاى پيش‌بينى شده توسط کميته اقتصادى IISI هر دو پارامتر مصرف ظاهرى و واقعى فولاد در نظر گرفته مى‌شوند. مصرف ظاهرى فولاد نشان‌دهنده تحويل فولاد به بازار مصرف از طرف توليد‌کنندگان فولاد و همچنين واردکنندگان اين امر مى‌باشد. اين نوع برآورد با مصرف واقعى فولاد متفاوت مى‌باشد که اين تفاوت ناشى از افزايش يا کاهش در ميزان موجودى انبارها است.امسال چين و آسيا با ادامه رشد پرشتاب خود، همچنان بر بازار فولاد تسلط داشتند. با توجه به افزايش سرمايه‌گذارى که هند بر روى بخش‌هاى ساختمانى و ساختارهاى بنيادى خود انجام داده است، IISI پيش‌بينى مى‌کند که مصرف ظاهرى فولاد در اين کشور شاهد رشد 10درصدى در سال 2006 باشد. هرچند علت اصلى افزايش ميزان مصرف ظاهرى فولاد در جهان، رشد 14درصدى مصرف فولاد در کشور چين مى‌باشد.مصرف فولاد در اتحاديه اروپا نيز در سال 2006 با پيشرو بودن صنايع مهندسى و ساختمانى حاکى از تداوم رشد در اين منطقه مى‌باشد. به عنوان يکى از عوامل مهم اقتصادى در اروپا مى‌توانيم به بهبود اساسى در اقتصاد آلمان که منجر به 8‌درصد رشد در مصرف ظاهرى فولاد اتحاديه اروپا شد، اشاره کنيم.
علت عمده رشد اقتصاد در نواحى CIS را مى‌توان نشات گرفته از رشد صنايع لوله‌سازى در روسيه دانست. همچنين کشورهاى NAFTA نيز شاهد 8‌درصد رشد در مصرف فولاد مى‌باشند.
هرچند که نرخ بهره بالا و گرانى انرژى در ميزان مصرف ظاهرى فولاد در اواخر سال 2006 و اوايل سال 2007 تاثير گذار خواهد بود، تقاضاى بالا براى منابع طبيعى از جمله آهن خام منجر به رشد 11‌درصدى ميزان مصرف ظاهرى فولاد در نواحى آمريکاى جنوبى شده است، که اين افزايش از 32ميليون تن در سال 2005 به 36 ميليون تن در سال 2006 برآورد مى‌شود.
با نگاهى به سال 2007، چين با افزايش مصرف فولاد از 374ميليون تن در سال 2006 به 413ميليون تن در سال 2007 مجددا بيشترين ميزان رشد را از آن خود خواهد کرد. هر چند که اين برآورد کاهش آهنگ نرخ رشد مصرف فولاد را در چين پيش‌بينى مى‌کند. کنترل شديد اعتبارات و نظارت‌هاى ادارى ايجاد شده از طرف مقامات چينى، سبب کاهش نرخ رشد 4/10‌درصدى در قياس با 4/14‌درصد در سال 2006 شده است. IISI ميزان رشد جهانى را در مصرف ظاهرى فولاد 2/5‌درصد در سال 2007 پيش‌بينى مى‌کند.طبق نظر کميته اقتصادى IISI پيش‌بينى‌‌هاى ميان مدت براى مصرف فولاد نيز روند رو به رشدى را داراست. اين پيش‌بينى‌ها شامل يک دوره تا سال 2010 و يک دوره نيز بين سال‌هاى 2010 تا 2015 ميلادى خواهد بود.تقاضاى جهانى فولاد تا سال 2010 ميلادى با افزايش ساليانه 9/4 درصدى رو به رو خواهد بود. ميزان رشد تقاضاى فولاد در کشور هند و چين نيز به ترتيب 7‌درصد و 4/8 درصد مى‌باشد. اين دورنما براى ساير کشورها افزايش 4‌درصدى را پيش‌بينى مى‌کند.
پيش‌بينى‌ها براى سال 2010 تا 2015 ميلادى رشدى 2/4‌درصدى را براى ميزان تقاضاى جهانى فولاد در نظر مى‌گيرد که اين رقم در هند به 7/7‌درصد و در چين به 2/6 درصد در همين دوره خواهد رسيد.کميته اجرايى IISI آخرين پيش‌بينى‌‌هاى به عمل آمده را در نشست بوينس آيرس بازبينى کرد. در اين نشست از کميته اقتصادى IISI درخواست شد تا مطالعات بيشترى را بر چگونگى تاثير‌پذيرى ميزان مصرف فولاد در اثر جابه جايى مکان کارخانه‌هاى و در نتيجه تغيير محل توليد انجام دهند.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقی


نظر شما :