سازمان صنايع و معادن استان اصفهان ميان 10 سازمان برتر سال قرار گرفت

۱۳ آذر ۱۳۸۵ | ۰۵:۰۱ کد : ۱۱۸۵۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۶۱
سازمان صنايع و معادن استان اصفهان در ارزيابى عملکرد شاخص‌هاى عمومي...

سازمان صنايع و معادن استان اصفهان ميان 10 سازمان برتر سال قرار گرفت. سازمان صنايع و معادن استان اصفهان در ارزيابى عملکرد شاخص‌هاى عمومى و اختصاصى سال 84 رتبه پنجم را در گروه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاى مستقل وابسته به نهاد رياست جمهورى از آن خود کرد. بنابراين گزارش اين بررسى‌ها در جهت اجراى آيين‌نامه ارزيابى عملکرد دستگاه‌هاى اجرايى کشور و توسط کار گروه برنامه‌ريزى و تحول ادارى استان به رياست استاندار اصفهان انجام پذيرفته است.

کلید واژه ها: اصفهان


نظر شما :