اجراى عمليات آبخيزدارى در حوزه سد شهيد شاهچراغى دامغان

۱۴ آذر ۱۳۸۵ | ۰۵:۱۹ کد : ۱۱۸۸۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۶۲
از مبلغ 4 ميليارد و 383 ميليون ريال اعتبار اختصاص يافته، مبلغ 3 ميليارد و 383 ميليون....
امسال 4 ميليارد و 383 ريال اعتبار به منظور اجراى عمليات آبخيزدارى در حوزه سد شهيد شاهچراغى دامغان اختصاص يافت. عباس کسائيان, مدير آبخيزدارى اداره کل منابع طبيعى استان سمنان,گفت: از مبلغ 4 ميليارد و 383 ميليون ريال اعتبار اختصاص يافته، مبلغ 3 ميليارد و 383 ميليون ريال از محل اعتبار ملى و يک ميليارد ريال ديگر از محل اعتبار خشکسالى تاکنون مصوب و تامين اعتبار شده است. وى هدف از اجراى طرح‌‏هاى آبخيزدارى را کنترل و کاهش رسوب به منظور افزايش عمر مفيد, کنترل و کاهش خسارت ناشى از سيل, تغذيه منابع آب و افزايش پوشش گياهى بيان کرد و افزود: اجراى سه زير حوزه فولاد محله, آهوانو و ديباج از ديگر برنامه‌‏هاى آبخيزدارى استان است. گفتنى است؛ نوع عمليات اين طرح سنگ, ملات, گابيون بند خاکى, بندهاى چپرى پايه بتونى, بانکت‌‏بندى و نهال و بذرکارى است.

کلید واژه ها: سمنان یزد


نظر شما :