مهمترين موضوع در بخش اکتشاف معادن کشور، مسئله اطلاع رسانى صحيح است

۲۲ آذر ۱۳۸۵ | ۰۳:۴۲ کد : ۱۲۰۳۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۳
سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور بايد با سازمان‌هاى صنايع و معادن.....
غلامحسين احمدى گفت: با توجه به اينکه مهمترين موضوع در بخش اکتشاف معادن کشور، مسئله اطلاع رسانى صحيح است، بايد با ايجاد ارتباط منسجم بين متوليان بخش اکتشاف کشور، تمام آمار و برنامه‌هاى اکتشافاتى از ابتدا تا پايان گزارشات در اختيار علاقمندان قرار گيرد.
    مهندس غلامحسين احمدى رئيس سازمان صنايع و معادن استان قم با اشاره به اينکه اگر تمام امور مربوط به اکتشاف معادن در کشور را يک ارگان به طور واحد به عهده بگيرد شايد انسجام بيشترى در اين امر به وجود آيد، افزود: يکى از مهمترين موضوعات در بحث اکتشافات کشور مسئله اطلاع رسانى و انتقال اطلاعات از سوى مرکزى است که در همين خصوص فعاليت مى‌کند که اگر اطلاعات اکتشافى و معدنى به نحو صحيح در اختيار متقاضيان آن قرار نگيرد باعث ايجاد نارسايى خواهد شد.
   وى ادامه داد: سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور بايد با سازمان‌هاى صنايع و معادن استان‌ها ارتباط بيشترى داشته باشد که البته تمام اطلاعات حاصل و مربوط به مسائل اکتشافى و معدنى استان‌ها به مدير کل دفتر نظارت و اکتشافات معدنى سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور ارسال مى‌شود و اين سازمان از جزيئات فعاليت‌هاى استان مطلع است.  احمدى با اشاره به اينکه ارائه اطلاعات از سوى متوليان انجام امر اکتشافى در کشور به سازمان‌هاى صنايع و معادن استان‌ها اظهار داشت: بايد نوعى ارتباط منسجم بين سازمان‌ زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور، صنايع و معادن استان‌ها و همچنين سازمان توسعه و نوسازى معادن برقرار شود به نحوى که تمام آمار و برنامه‌هاى اکتشافى از ابتدا تا پايان گزارشات در اختيار علاقمندان قرار گيرد که اين امر با توسعه هر چه بيشتر ارتباطات بين سازمانى محقق مى‌شود، رئيس سازمان صنايع و معادن قم خاطرنشان کرد: مى‌توان برنامه‌ها را به نحوى تنظيم کرد که امور مربوط به فعاليت‌هاى پى جويى، زمين شناسى و اکتشافات با توجه به اينکه در يک خانواده قرار مى‌گيرد به عهده سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور گذاشته شود وبخش‌هاى تکميلى تر از جمله بهره‌بردارى و فرآورى در معادن در اختيار سازمان توسعه و نوسازى معادن قرار گيرد.
 باشگاه خبرنگاران

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :