نکند رويداد زلزله بزرگى در کمين باشد

۲۵ آذر ۱۳۸۵ | ۰۴:۲۸ کد : ۱۲۰۶۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۹۸
در زمان حاضر به عنوان رخداد زلزله‌هاى کوچک - با بزرگاى ‌٣ تا ‌٤.5 - بايد به زلزله.....

براى کشورى که لرزه خيزى در مناطق مختلف آن همواره با يادآورى رخداد زلزله‌هاى مخرب همراه بوده است، وقوع زلزله‌هاى کوچک هميشه آن دغدغه را ايجاد کرده است که نکند که آن زلزله ها نشانه‌ى رخداد زلزله مهمى در آينده باشند. دکتر مهدى زارع در وبلاگ خود به نشانى http://mehdizare.blogspot.com در ادامه نوشته است: البته بيشتر وقتها - خوشبختانه- چنين نمى‌شود و زلزله‌ى مهمى در پس زلزله هاى کوچک رخ نمى‌دهد، ولى بر اساس آنچه که در بم در سال ‌١٣٨٢ رخ داد - پس از زلزله‌هاى با بزرگاى کم که در شبکه‌هاى لرزه‌نگارى مملکت قابل ثبت نبود، ولى مردم بم آنها را به خوبى احساس مى کردند - و در نهايت زلزله بزرگ بم رخ داد، اين دغدغه‌ى دائمى جدى‌تر هم شده است که "نکند رويداد زلزله بزرگى در کمين باشد". اين مدرس دانشگاه با اشاره به پژوهش‌هاى انجام شده در اين زمينه نوشته است: در زمان حاضر به عنوان رخداد زلزله‌هاى کوچک - با بزرگاى ‌٣ تا ‌٤.5 - بايد به زلزله هاى کوچک در [روزهاى] گذشته در درياى مازندران و شمال کرمان توجه کرد. تا زمانى که سامانه‌ى مديريت بحران در سطح ملى و با برنامه و پلان مشخص نداشته باشيم و ندانيم که براى هر وضعيت لرزه‌خيزى چه نوع عکس العملى - به ويژه از سوى مسوولان- لازم است، بايد به اين توصيه‌هاى کلى و محافظه کارانه - و البته لازم- بسنده کنيم که "هميشه بايد آماده بود"، البته منطقه لرزه خيز ياد شده منطقه‌اى با پتانسيل لرزه‌زايى بالاست است و با در نظر گرفتن پتانسيل لرزه‌زايى گسل‌هاى آن منطقه بايد شرايط آمادگى دائمى را در مقابل يک زلزله احتمالى مهم حفظ کرد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :