وقوع یک انفجار خورشیدی غیرمعمول و عظیم خورشیدی در هفته جاری!!!

۲۶ آذر ۱۳۸۵ | ۰۴:۳۲ کد : ۱۲۱۰۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۹۶
زمانی که میدانهای مغناطیسی در خورشید در نواحی تاریکی موسوم به...

محققان استرالیایی اعلام کردند وقوع یک انفجار خورشیدی غیرمعمول و عظیم خورشیدی در هفته جاری موجب مختل شدن ارتباطات ماهواره یی در زمین خواهد شد. این انفجار همچنین آسمان شب را در شهر سیدنی در استرالیا در صورت مناسب بودن شرایط آب و هوایی به شفقهای قطبی بسیار زیبا و دیدنی مزین خواهد کرد.
   زمانی که میدانهای مغناطیسی در خورشید در نواحی تاریکی موسوم به «نقاط خورشیدی» با یکدیگر ادغام می شوند می توانند منفجر شده و جریان عظیمی از پرتوها را در فضا بپراکنند.چنین اشعهها و زبانه هایی طی چند دقیقه به زمین می رسند. پشت سر این انفجار ابری از پلاسما یا فورانها هاله خورشیدی پس از یک روز به زمین می رسند. این انفجار و فوران هاله خورشیدی لایه یونسفر را تغییر می دهد، بیرونیترین بخش اتمسفر یا همان جو زمین را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه به بروز مشکلاتی در سیستمهای ارتباطاتی در زمین منجر خواهد شداگرچه انفجارات خورشیدی بسیار تصادفی هستند زمانی که خورشید بیشترین فعالیت را دارد احتمال وقوع این انفجارها افزایش پیدا می کند. زمان بیشترین فعالیت زمین که ماکسیسم خورشیدی نامیده می شود هر 11 سال یک بار اتفاق می افتد.

ایسنا

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :