<P dir=rtl>فرونشست دشت همدان و تبعات آن </P> <P dir=rtl> </P>

۰۶ مرداد ۱۳۸۳ | ۱۷:۱۶ کد : ۱۲۲۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۸۳
<P dir=rtl> فرونشست منطقه ای اولین بار از منطقه رفسنجان و زرند گزارش شد. دکتر قریشی ضمن اعلام این مطلب گفت: چاههای آب اختلاف ارتفاع نسبت به سطح زمین دارند .</P>

فرونشست منطقه ای اولین بار از منطقه رفسنجان و زرند گزارش شد. دکتر قریشی ضمن اعلام این مطلب گفت: چاههای آب اختلاف ارتفاع نسبت به سطح زمین دارند دلیل اصلی فرونشستها استفاده بی رویه از آبهای زیرزمینی است و با افت سطح آب فرونشست ایجاد می شود. دکتر قریشی در ادامه افزود: در جنوب تهران و ورامین نیز فرونشست گزارش شده اما مهمترین بخش در دشت همدان است که با توجه به وجود نیروگاه باختری غرب نگرانی بسیاری را بوجود آورده است. وی در خصوص راههای جلوگیری از این مشکل گفت: راههای عملی در دست بررسی است و با توجه به گستردگی فرونشستها بویژه در دشت همدان دشوار اما انجام شدنی است.

کلید واژه ها: همدان


نظر شما :