استانداردسازی روش‌های آزمایشگاهی موادمعدنی در کشور

۱۶ بهمن ۱۳۸۵ | ۰۴:۰۴ کد : ۱۲۶۴۶ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۲۶۳
بی‌نیازی کشورازارسال نمونه‌ها به خارج ازکشور، برنامه‌ریزی جهت استاندارسازی....
بی‌نیازی کشورازارسال نمونه‌ها به خارج ازکشور، برنامه‌ریزی جهت استاندارسازی روش‌های آزمایشگاهی طبق استانداردهای جهانی، استفاده از راهکارهای مناسب برای تامین بهداشت محیط کارو ارتباط علمی بامجامع بین‌المللی درزمینه فعالیت‌های آزمایشگاهی از اهداف مهم سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشوردرسالجاری است.
مهندس عبداله معمارمعاون آزمایشگاههای سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور درگفت‌وگو با روابط عمومی این سازمان با بیان این مطلب افزود: علاوه برمواردفوق، ایجاد شرایط لازم جهت حفظ تدابیر زیست محیطی ضمن فعالیت‌های آزمایشگاهی، سیاست گذاری جهت انجام امورپژوهشی وتحقیق درتنوع آنالیز نمونه‌ها ازجمله مواردی بوده که در سالیان گذشته به آن توجه زیادی می‌شده ولی تحقق این اهداف درابتدای امسال شتاب بیشتری به خودگرفته است.
 وی همچنین افزود : درراستای اهداف سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشوردرتوسعه زمین‌شناسی کاربردی ودریایی، اکتشافات موضوعی وناحیه‌ای ، تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی درمقیاس‌های یکصدهزارم ویک‌بیست وپنج هزارم، آزمایشگاههای این سازمان نیز به منظور سنجش دقیق عیارعناصرموجوددرآب وخاک کانی وسنگ وشناخت موادمعدنی، اقدام به مجهزکردن دستگاههای موردنیازکرده‌است.
مهندس معماربااشاره به خرید دستگاه جدید اتمیک فلورسانس درسازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشورگفت:این دستگاه که ‌تازگی به تجهیزات آزمایشگاهی سازمان زمین‌شناسی اضافه شده‌است قابلیت اندازه‌گیری همزمان دوعنصر جهت تعیین عناصر زیست‌محیطی به تعداد11 عنصر را درحدتشخیص مناسب((PPbداشته که ازشروع نصب وراه‌اندازی آنالیز نمونه‌های خاکی وآب زیادی بااین دستگاه انجام ‌شده‌است.
وی درخصوص مزیت‌ یکی دیگرازدستگاههای خریداری شده گفت: بااستفاده از دستگاه XRF مدل Maixpro نمونه‌های ژئوشیمیایی برای تهیه نقشه‌های یکصدهزارم آنالیز شده که درحال حاضرآنالیز32 عنصرTrace  ازنمونه‌های ژئوشیمیایی ازطریق این دستگاه صورت می‌گیرد.
مهندس معماردرادامه افزود:تااین زمان نمونه‌های شیمیایی مناطق باغات،داوران، مراغه، دشت‌ور، جاجرم، رامیان، ری‌آباد وسراجه ازطریق این دستگاه آنالیزشده‌اند.
وی درپایان خاطرنشان کرد:درآزمایشگاههای سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشورعلاوه برآنالیز نمونه‌ها وکانی‌شناسی، تهیه مقاطع صیقلی ومطالعه تفصیلی برروی آنهاازطریق میکروسکوپ پلاریزه، تعیین کانی سنگین درنمونه‌ها نیزدرواحدهای مربوطه انجام می‌گیرد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :