کارشناس نسبت به کاهش سطح آبهای زیرزمینی در کرمان ابراز نگرانی کرد

۰۷ اسفند ۱۳۸۵ | ۰۳:۴۲ کد : ۱۲۹۳۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۵۸
استادیار زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: کاهش شدید سطح....
کارشناس نسبت به کاهش سطح آبهای زیرزمینی در کرمان ابراز نگرانی کرد
استادیار زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: کاهش شدید سطح آبهایزیرزمینی در این استان نگران‌کننده و در حال تبدیل به بحران است. دکتر احمد عباس نژاد روز یکشنبه در کارگاه آموزشی "طرح تحول در مدیریت و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی کرمان" افزود: در صورتی که اقدامات جدی و فوری انجام نشودابعاد این بحران در آینده بیشتر خواهد شد. وی گفت: قرار گرفتن کرمان در میان کمربند خشک و دور از دریاهایی که بتواند رطوبترا دریافت کند، شرایط نامناسبی را برای این استان بوجود آورده است. او اضافه کرد: در عین حال توپوگرافی استان کرمان یک مزیت برای آن محسوب می‌شود. وی گفت: در قسمتهای میانی استان کرمان توده عظیم کوهستانی "هزار" و "لاله‌زار" وانشعابات آنها شامل کوههای سرچشمه، جبالبارز و جوپار قرار گرفته است. استادیار دانشگاه شهید باهنر افزود: این توده عظیم کوهستانی مرتفع می‌تواندابرها را دریافت کند و موجب بارشهای بیشتری شود. وی گفت: میزان بارش در دشتهای استان کرمان سالانه کمتر از ۲۰۰میلیمتر، درکوهستانها بیشتر از ۲۰۰میلیمتر و در توده عظیم میانی بیش از ۳۰۰میلیمتر است. او افزود: این بارشها عمدتا به صورت برف می‌باشند که ذوب آن به آرامی صورتمی‌گیرد و سنگهای سخت به راحتی این آب را که سرچشمه حیات استان کرمان است، بهکوهستان نفوذ می‌دهند. دکتر عباس نژاد گفت: اگر این توده عظیم کوهستانی نبود، بخش وسیعی از استان کهسرسبز است وجود نداشت و کل استان کرمان تبدیل به بیابان برهوت و بدون آبادی می‌شد. وی با اشاره به اینکه بارشهای استان کرمان از بارانهای جنوب غرب تامین می‌شودگفت: توده‌های ابر از جنوب غربی پس از عبور از عربستان به ایران می‌رسند و با عبوراز استانهای بوشهر و فارس در ارتفاعات استان کرمان به صورت باران نمود پیدامی‌کنند. استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر تاکید کرد: این توده عظیم کوهستانیمیانی کرمان در تامین آب این استان نقش مهمی دارد و حیات این خطه مدیون همینکوهستانهای مرتفع است. وی گفت: از اوایل انقلاب اسلامی در یک برهه کوتاه مجوز حفر چاه، از کنترل خارج وباعث شد تعداد زیادی چاه حفر شود. این کارشناس افزود: این امر تبدیل به فرهنگ و عادت شد و بعضا نیازها، افزایشجمعیت و بیکاری نیز آن را تشدید کرد. وی گفت: بر اساس هیدروگراف واحد، به علت برداشت بی‌رویه بیلان سطح آب هایزیرزمینی استان کرمان منفی شده و هر روز به فاجعه نزدیک می‌شویم. او حفر چاه در برخی از دشتها به منظور حل مشکل آب مناطق دیگر را، به تاخیرانداختن مشکل و نه حل آن، ارزیابی کرد و گفت: با این کار کمبود پوشانده می‌شود اماتغذیه کاهش می‌یابد. وی کاهش برداشت میزان آب و افزایش تغذیه سفره‌های زیرزمینی را از جمله راهکارهایکاهش بحران در استان کرمان ذکر کرد. او کاهش برداشت و مسدود کردن برخی از چاهها، تغییر و اصلاح نوع کشت، کاشتمحصولات کم مصرف و دارای رشد سریع، تغییر عادات کشاورزی و کاهش هدر روی آب را نیزاز راهکارهای کاهش برداشت عنوان کرد. وی ایجاد باران مصنوعی، اجرای طرحهای آبخیزداری، تغذیه مصنوعی در سطح مخروطافکنها به صورت حوضچه‌های متوالی و پخش سیلاب را از جمله پیشنهادات خود برای افزایشتغذیه سفره‌های آب زیر زمینی بیان کرد. دکتر عباس نژاد تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در جهت رشد و گسترش صنایع بزرگ یا سبکاز نوع غیر آب بر، وضع قوانین جدید و جدی گرفتن اجرای آن برای حفر چاه، تشویق وتنبیه کشاورزان در استفاده از منابع آب، اطلاع رسانی و آموزش مردم و افزایش قیمت آبمی‌تواند در راه استفاده کمتر از منابع آبی تاثیر گذار باشد.

کلید واژه ها: کرمان


نظر شما :