‬دشت در کشور با خطر فرونشست روبرو هستند

۰۷ اسفند ۱۳۸۵ | ۰۳:۴۳ کد : ۱۲۹۳۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۴۵
رییس گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی و مجری فنی طرح....
رییس گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی و مجری فنی طرح بررسی مخاطراتناشی از فرونشست زمین گفت: ۲۰۹دشت اصلی در کشور با خطر فرونشست روبرو هستند. مهندس محمدجواد بلورچی روز یکشنبه در کارگاه آموزشی "طرح تحول در مدیریت وتعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کرمان" دلایل معمول ایجاد فرونشست و فروچاله را "انحلال در سنگهای آهکی، گچ و نمک و کاهش حجم رسوبات کم چگال" عنوان کرد. وی گفت: بیش از ۹۰درصد این پدیده در کشور ما به بهره‌برداری غیراصولی آبهایزیرزمینی مربوط می‌شود و نمونه شاخص آن فروچاله ریزشی اختیارآباد در کرمان است. او در سخنرانی خود با عنوان "مخاطرات زمین شناختی و فرونشست زمین در استانکرمان" افزود: از میان ۴۱مورد مخاطرات زمین شناختی در دنیا ۳۱مورد آن درایران رخ می‌دهد. وی افزود: ۹۷درصد شهرهای ایران در معرض زمین لرزه هستند و ۳۵۰شهر هم درخطر سیل قرار دارند. مجری فنی طرح "بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین" این مخاطرات را شاملآتشفشان، خشکسالی، سیل، تسونامی، زمین لرزه و فرونشست زمین عنوان کرد. وی افزود: مخاطرات زمین شناختی اصلی در ایران شامل زمین لرزه، فرونشست زمین،خشکسالی، زمین لغزش و سیل می‌باشند. مهندس بلورچی تاکید کرد: کاهش این مخاطرات نیازمند اقدامات جدی است. او افزود: انواع فرونشست می‌تواند تاثیر مستقیمی بر شریانهای حیاتی کشور از جملهخطوط انتقال سوخت و نیرو، راههای ارتباطی، جاده‌ها و راه‌آهن بگذارد. رییس گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی گفت: سال گذشته طرحی با عنوان "بررسی مخاطرات فرونشست زمین در پنج استان" از طریق دولت به مجلس ارایه شد که بهتصویب رسید. مهندس بلورچی افزود: این طرح قرار است در برنامه پنج ساله چهارم توسعه دراستانهای تهران، خراسان رضوی، قزوین یا همدان، اصفهان و کرمان اجرا شود. وی با اشاره به اینکه برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی با تعداد فروچاله‌هاارتباط دارد گفت: هرچه میزان برداشت بیشتر باشد ایجاد فروچاله ها نیز بیشتر خواهدشد. مجری فنی طرح بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین همچنین افزود: در سال۲۰۲۵میلادی برداشت آب از آبهای زیرزمینی در کشورهای صنعتی ۱۸درصد و در کشورهایدرحال توسعه ۵۰درصد رشد خواهد داشت. وی با اشاره به بررسی فرونشستهای ایجاد شده در همدان گفت: تاکنون حدود۳۰فروچاله در این استان شناسایی شده است. او گفت: در دشت تهران سالانه ۱۷سانتیمتر و در مشهد سالانه ۲۴سانتیمتر نشستزمین به ثبت رسیده که این مورد در دنیا بی‌نظیر است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :