تحلیل‌های سه بعدی درفعالیت‌‌های زمین‌شناسی

۱۲ اسفند ۱۳۸۵ | ۰۷:۰۰ کد : ۱۲۹۸۴ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۲۰۷
به کوشش کارشناسان سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور ارائه تحلیل‌های....
به کوشش کارشناسان سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور ارائه تحلیل‌های سه‌بعدی درمطالعات زمین‌شناسی بااستفاده از روش‌های جدید ‌GISامکان پذیرشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور،مژگان زارعی‌نژاد مسوول گروه اطلاعات زمین‌مرجع سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشوربابیان این مطلب گفت: ازآنجا که کره‌زمین سه‌بعدی بوده، اینطوربه نظرمی‌رسد که تمام کاربردهای GIS بایدبه صورت سه‌بعدی تحلیل  شوند بنابراین باتوجه به قابلیت تحلیل سه‌بعدی درزمین‌شناسی، گروه GIS سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور بررسی وآنالیز داده‌ها را به‌صورت سه‌بعدی آغاز کرده‌است.
وی درادامه خاطرنشان کرد: تابه‌حال تمام مناطق پتانسیل‌دار در زونهای اکتشافی برروی یک سطح مسطح وبه‌صورت دوبعدی ‌نمایش داده می‌شدند که با این پیشرفت مناطق پتانسیل‌دار می‌تواند  برروی سطح سه‌بعدی نشان داده ‌شود که دراین روش ماهیت مناطق سه‌بعدی نشده وفقط روی سطح سه بعدی دیده می‌شدند.به‌تازگی با پیشرفت علم تمام عوارض موجوددرسطح زمین با دید سه‌بعدی و به‌صورت عمقی،به‌صورت زیرسطحی مطالعه می‌شود.
وی سپس ادامه داد: امروزه فناوری‌‌های نسبتا ساده‌ای درGIS سه‌بعدی وجوددارند که به‌کمک آنها می‌توان برای یک موضوع، مدلهای متفاوتی راموردبررسی قرارداده ودرنهایت بهترین مدل را انتخاب کرد. به عنوان مثال مدل سه‌بعدی کنترل فرسایش خاک ، کنترل آلودگی‌های آبهای سطحی وتغییرات درکاربری اراضی ، تعیین جایگاه مناطق کانه‌زایی ویابررسی‌های لیتولوژیکی یک منطقه از جمله‌ این کاربردها است.
وی درخصوص کاربردهای استفاده ازاین روش دردنیا گفت: بررسی سه بعدی داده‌های اکتشافی درپیش‌بینی مناطق امیدبخش معدنی، بررسی محدوده‌ امیدبخش معدنی ازلحاظ نحوه قرارگیری درارتفاع، جهت شیب، راههای دسترسی قبل ازکنترل صحرایی، بررسی بلایا ومخاطرات طبیعی  همچون سیل، بهمن، رانش زمین ، انجام تحقیقات زمین‌شناسی به صورت سه‌بعدی، شهرسازی و ایجاد ساختمانهای جدید بادرنظرگرفتن جهت شیب زمین ، طراحی بهترین مسیر برای حرکت وسایل نقلیه شهری وبرون‌شهری و طراحی سیستم‌های آب وفاضلاب ازمهمترین کاربردهای این روش است.
وی بااشاره به کاربرد این روش درکاهش بلایای طبیعی گفت: مدل‌های قبلی که درمباحث مربوط به بلایای طبیعی ارائه می‌شدند به‌شکل سه‌بعدی مجازی یعنی به صورت مدلهای دوبعدی که دریک سطح سه‌بعدی نمایش داده‌می‌شوند، ارائه می‌شدند. اما امروزه این عوارض به‌صورت کامل وحقیقی بازسازی شده که ازاین طریق میزان خسارت و راههای جلوگیری ازآن به‌خصوص در مباحث زمین‌لغزش وسیل امکان‌پذیرشده‌است.    
وی درخاتمه خاطرنشان کرد: با توجه به دستاوردهای به‌وجودآمده دردنیا، کارشناسان گروه اطلاعات زمین‌مرجع سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور با استفاده از مدلهای اینترنتی وبدون هیچ‌گونه آموزش خاص به این مهم نایل آمده‌اند واکنون آمادگی کامل داشته تا درهرنقطه‌ای ازکشور که نیاز به ارائه مدل سه‌بعدی داشته با توجه به اطلاعات منطقه خدمات مناسبی را ارائه کنند. 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :