تأمین و تخصیص اعتبارات برای تهیه نقشه پهنه بندی زلزله

۱۴ اسفند ۱۳۸۵ | ۰۴:۱۲ کد : ۱۳۰۳۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۴۲
ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استانداری پیش از هر چیز به مطالعات به منظور....
ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استانداری فارس با تأمین و تخصیص اعتبارات برای تهیه نقشه پهنه بندی زلزله به مطالعاتی درباره پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از سوانح طبیعی در سطح استان توجه ویژه‌ای کرده است. مهندس تقی زاده، دبیر ستاد حوادث غیرمترقبه و مشاور معاون عمرانی و رئیس گروه مطالعات و هماهنگی امور ایمنی و بازسازی استانداری استان فارس با اشاره به خبر تهیه نقشه پهنه بندی زلزله به منظور پیشگیری و کاهش خسارات سوانح طبیعی، تصریح کرد: ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استانداری پیش از هر چیز به مطالعات به منظور پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از بروز حوادث غیر مترقبه توجه ویژه کرده و با تأمین و تخصیص اعتبارات برای تهیه نقشه پهنه بندی زلزله و دیگر موارد از جمله مطالعه رودخانه‌های سیل خیز و مشکل زا و احداث یا تکمیل ایستگاه های هواشناسی اقدام کرده است.
   وی در ادامه با بیان این که با اجرای مانورهای متعدد، آمادگی های لازم در مردم ایجاد شده تا در صورت بروز حادثه احتمالی، خطرات و تلفات به حداقل ممکن برسد گفت: امکانات و بودجه ما متأسفانه به اندازه کافی و در حد پوشش دادن خسارات نیست، به همین دلیل یکی دو سال از برنامه جبران خسارات و بازسازی عقب‌تر هستیم و این در حالی است که در صورت دریافت هر گونه اعتباری در این بخش هیچ مبلغی برای مطالعات منظور نمی شود و بیشتر هزینه ارائه شده برای بازسازی لحاظ می‌شود.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :