18 پهنه چشمه لرزه‌زا در طبس شناسایی شد

۲۸ فروردین ۱۳۸۶ | ۰۶:۳۶ کد : ۱۳۳۷۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۸۶
ششمین دانش آموخته دکتری زمین شناسی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی....

ششمین دانش آموخته دکتری زمین شناسی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و از بازماندگان زلزله غم‌بار طبس در تحقیقات رساله خود موفق به شناسایی 18 پهنه لرزه‌زا، 12 جبهه فعال و 57 گسل جدید و قدیم در منطقه طبس شد. دکتر محمد آریامنش، دانش آموخته دوره دکتری ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله که در تحقیقات این رساله از راهنمایی دکتر مهدی زارع و دکتر محمدرضا ذوالفقاری و مشاوره دکتر بابک منصوری بهره گرفته است اظهار کرد: طبس در شرق ایران و روی رسوبات کواترنر قرار گرفته و به لحاظ زمین ساختی از جنوب غرب با پلیت عربی و از جنوب شرق با پلیت هند محصور شده است که فعالیت‌های تکتونیکی این منطقه را به صورت فشاری و امتداد لغز نشان می‌دهد. وی افزود: شهر طبس تا قبل از زلزله سال 57 از نظر لرزه خیزی، منطقه‌ای با خطر کم تا متوسط تلقی می‌شد اما با رخداد زمین لرزه‌ای با بزرگای 4/7 در مقیاس امواج درونی در 25 شهریور ماه 57، این شهر به همراه 90 روستای آن به طور کلی ویران شد که حاکی از اشتباه ناشی از کمبود داده‌ها و اطلاعات بود. دکتر آریامنش خاطر نشان کرد: روند غالب زمین ساختی طبس در امتداد شمال غرب - جنوب شرق بوده که روندهای شرقی ــ غربی نیز مشاهده شده است و بر اساس بررسی‌های انجام شده، منطقه فعال لرزه خیز دشت طبس محدود به زون گسلیده این زلزله نبوده و بطور کلی دشت طبس منطقه‌ای فعال است ولی بخش شرقی آن نسبت به بخش غربی فعالتر است. این پژوهشگر با اشاره به رقومی کردن نقشه‌ها و داده‌های اطلاعاتی موجود گفت: با استفاده از دااده‌های ماهواره لندست TM و داده‌های مغناطیس هوایی، ارزیابی شناسه‌های ریخت زمین ساخت، داده‌های لرزه‌ای، کنترل‌های صحرایی و تلفیق آنها در سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) نتایج حاصل شد. وی ادامه داد: روش توسعه داده شده در این پژوهش که به عنوان دستاوردی جدید معرفی شد، به کارگیری توام شش لایه مهم رقومی شامل نقشه‌های رقومی خطواره‌های ساختاری، خطواره‌های مغناطیسی، جبهه‌های فعال، گسل‌های فعال، چین‌های فعال و موقعیت کانون‌های زلزله بود. آریا منش در پایان خاطر نشان کرد: عمده خطواره‌های ساختاری در امتداد شمال غرب - جنوب شرق بوده و عمده خطواره‌های مغناطیسی همین روند غالب را در پیش گرفته و روند شرقی-غربی نیز مشاهده شد. همچنین تعداد 12 جبهه فعال، 57 گسل جدید و قدیم، 18 پهنه چشمه لرزه‌زا شناسایی شده و فعالترین چین‌ها مربوط به مرکز طبس بود.

کلید واژه ها: یزد


نظر شما :