<P dir=rtl><FONT size=2>مشکلات سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش معدن</FONT></P>

۳۰ مرداد ۱۳۸۳ | ۰۶:۵۸ کد : ۱۴۰۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۶۲۱
<P dir=rtl align=justify><FONT size=2>مدیر دفتر امور خصوصی سازی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران عدم هماهنگی دستگاههای مختلف دولتی با یکدیگر را یکی از مشکلاتی دانست که به شدت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی فشار وارد می کند....</FONT></P>
مدیر دفتر امور خصوصی سازی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران عدم هماهنگی دستگاههای مختلف دولتی با یکدیگر را یکی از مشکلاتی دانست که به شدت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی فشار وارد می کند. علی عابدینی، اظهار داشت: بارها شاهد بوده ایم که شهرداری و سازمان محیط زیست برای یک واحد تولیدی مشکل ایجاد کرده اند یا اینکه یک وزارتخانه برای شهرداری و .... مشکلی ایجاد کرده است. این در حالی است که سرمایه گذار نباید درگیر دستگاه عریض بروکراسی دولتی شود. در جایی که وزارتخانه ای مجوز تولید صادر می کند. به این معنی است که آن سرمایه گذار می تواند فعالیت خود را آغاز کند. وی گفت: مهمترین چالش در اینجا این است که ما پیش از آغاز به کار فعالیت بخش خصوصی تمام فاکتورهای مورد نیاز را در اختیار نداریم و به درستی نمی دانیم که سرمایه گذار بخش خصوصی امنیت می خواهد.
 
منبع: وب سایت پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور

کلید واژه ها: خراسان رضوى


نظر شما :