کشف یک "کوتوله قهوه‌ای" ستاره‌شناسان را به وجد آورد

۱۹ خرداد ۱۳۸۶ | ۰۶:۰۳ کد : ۱۴۰۳۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۸۹۵
اخترفیزیکدانان شیئی شبیه ستارگان یافته‌اند که دمای سطح آن تنها یک دهم خورشید...
اخترفیزیکدانان شیئی شبیه ستارگان یافته‌اند که دمای سطح آن تنها یک دهم خورشیداست.این شی‌ء سرد که به عنوان یک "کوتوله قهوه‌ای" شناخته می‌شود، ستاره‌ای " ناکام" است که جرم آن به حد نصاب لازمبرای آغاز فرآیند گداز هسته‌ای نرسیده است. تصور می‌شود دمای سطح این کوتوله قهوه‌ای که- J0034-00نامگذاری شده - حداکثر۴۳۰درجه سانتیگراد باشد. به گفته تیم منجمان بریتانیایی مسئول این اکتشاف،این قدیمی‌ترین کوتوله قهوه‌ایمنفردی است که تاکنون کشف شده است. این یافته به درک بهتر مرز میان سیارات غول پیکر گازی مانند مشتری و کوچکترینکوتوله‌های قهوه‌ای کمک خواهد کرد. دکتر "استیون وارن" از "امپریال کالج لندن" که این پروژه را سرپرستی کرده گفت: از لحاظ فیزیکی ستارگان، کوتوله‌های قهوه‌ای و سیارات گازی همگی یک چیز هستند. همهآنها توده‌های گاز با جرم‌های مختلف هستند و همینطور که این مطالعه پیشرفت می‌کندما احتمالا اجرامی میان ستارگان خواهیم یافت که جرمشان به اندازه سیارات است. این کوتوله قهوه‌ای ابتدا توسط دکتر "دانیل مورتلاک"، همکار دکتر وارن کشف شد. وی گفت: شناسایی شیئی مانند J0034-00مثل تلاش برای یافتن سوزنی در میان یکخرمن خیلی بزرگ است. منتهی در این مورد خاص بیشتر شبیه پیدا کردن یک ساقه کاهمتمایل به قرمز به جای یک سوزن براق بود. کوتوله قهوه‌ای J0034-00در صورت فلکی قیطس ( (Cetusقرار دارد و جرم آننسبتا کم است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :