آزمایش‎ دومین‎‎ چاه‎‎ نیروگاه زمین گرمایی‎

۱۸ شهریور ۱۳۸۳ | ۱۳:۰۲ کد : ۱۴۵۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۴۵
تهران‎‎‎ ـ متخصصان ایرانی‎ آزمـایـش‎ دومیـن چاه‎‎نیروگاه ژئوترمال‎ زمین‎‎گرمایی‎ مشگینشهر را با موفقیت‎ انجام‎ دادند

تهران‎‎‎ ـ متخصصان ایرانی‎ آزمـایـش‎ دومیـن چاه‎‎نیروگاه ژئوترمال‎ زمین‎‎گرمایی‎ مشگینشهر را با موفقیت‎ انجام‎ دادند. .
به‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبر, رئیـس‎ سـازمـان‎ انرژیهای‎ نو ایران‎‎ گفت‎: این چاه‎‎ بـه عمـق‎ بیش‎ از 3000 متر به‎‎صورت‎‎ مورب‎ حفرشده اسـت و براساس‎ بـرآورد اولیـه‎ ظرفیـت‎ نصـب‎ یـک‎ نیروگاه‎ 260 مگاواتی‎ را دارد. .
آقای‎ آرمودلی‎ همچنین‎ از تزریـق‎ 70 مگاوات‎ ساعت‎ انرژی‎ الکتـریکـی‎ از نیـروگـاه‎ فتـو ولتائیک‎ طالقان‎ به‎‎ شبکه سراسری‎ خبر داد و تصریح‎ کرد: به‎‎ زودی‎ نیـروگـاه 250 کـیلـو واتی‎ خورشیدی‎‎ شیراز هم‎ نصـب‎ و راه‎انـدازی خواهد شد. .
وی‎‎‎ در باره‎‎ استفاده از انرژیهای بـادی در ایران‎‎ گفت‎‎: آخرین ظرفیت مـطالعـه‎‎ شـده در این‎ خصوص‎ حـاکـی‎ از تـولیـد 6500 مگـاوات‎ نیروی‎ برق‎ در ساعـت‎‎ است بـه‎‎ طوریکـه بــا راه‎‎اندازی‎‎ نیروگاه بادی بـینـالــود 3000 مگاوات‎‎ ساعت نیروی‎ برق‎ تولید خواهد شد. .
نخستین‎‎ چاه‎‎ نیروگاه ژئوترمال‎ مشگیـن شهـر به‎‎ عنوان‎‎‎ نخستین نیروگاه زمیـن گـرمـایـی‎ خاورمیانه‎‎‎ چند ماه پیش‎‎ آزمایش شده بود

کلید واژه ها: اردبیل


نظر شما :