بالاترین تعداد صدور پروانه های اکتشافی در استانهای اصفهان و آذربایجان غربی

۱۱ آبان ۱۳۸۴ | ۰۳:۵۰ کد : ۱۵۵۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۱۶
براساس گزارش فعالیت های وزارت صنایع و معادن طی 4 ماهه اول سال 83، و بررسی های استانی. پروانه های اکتشافی صادره طی این مدت، بیانگر آن است که....

براساس گزارش فعالیت های وزارت صنایع و معادن طی 4 ماهه اول سال 83، و بررسی های استانی. پروانه های اکتشافی صادره طی این مدت، بیانگر آن است که استان های اصفهان با 75 فقره و آذربایجان غربی با 53 فقره به ترتیب بالاترین تعداد را به خود اختصاص داده اند. همچنین طی این مدت استان یزد با 25 فقره بیشترین تعداد گواهی کشف صادره را دارا می باشد. بررسی پروانه های بهره برداری صادره در 4 ماهه اول سال 83 نشان می دهد که استان خراسان با صدور 31 فقره بیشترین تعداد را دارا می باشد. بیشترین اجازه برداشت صادره طی این مدت نیز با 27 فقره مربوط به استان آذربایجان غربی می باشد. پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور

کلید واژه ها: اصفهان


نظر شما :