مطالعه امکان سنجی جدید طرح توسعه کارخانه SX/EW

۲۳ بهمن ۱۳۸۶ | ۰۴:۰۰ کد : ۱۶۷۲۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۵۶
شرکت معدنکاری انویل(Anvil) یک مطالعه امکان‫سنجی جدید را برای مرحله دوم....

شرکت معدنکاری انویل(Anvil) یک مطالعه امکانسنجی جدید را برای مرحله دوم توسعه کارخانه SX/EW در معدن مس کینسوره (Kinsevere) خود در پی تکمیل یک برنامه حفاری 45370 متری در سال 2007 به انجام رسانده است. تکمیل این برنامه حفاری باعث افزایشی 34 درصدی در منابع معدنی و نتیجتاً افزایشی 32 درصدی در ذخایر معدنی حتمی و احتمالی این معدن شده است. این مطالعه امکان سنجی در پی یک مطالعه مقدماتی توسط شرکت مزبور در ماه آوریل در رابطه با تأسیس یک کارخانه SX/EW با ظرفیت 60000 تن در سال صورت گرفته و شامل چند مرحله ارتقائی تا رسیدن به برنامه فرآوری مرحله دوم و تعدیلهایی در هزینههای سرمایهای کل طرح مورد نظر میباشد. تخمین جدید منابع معدنی طرح مس فوق الذکر متمرکز بر معادن تشیفوفیا، تشیفوفیاماشی و کینسوره هیل است و متعاقب آن بازنگری در برنامه ریزی معدن و تخمینهای ذخایر معدنی نیز به انجام رسیده است. عملیات اکتشافی در ناحیه شمال غربی نزدیک به کینسوره در حال انجام است و اینک انتظار میرود که تخمین جدیدی برای منابع معدنی این معادن در خلال فصل دوم سال 2008 تکمیل شود. مطالعه امکان سنجی مذکور بر این مبنا آغاز شد که مرحله یک موجود کارخانه Heavy Media Separation با شروع به کار مرحله دوم کارخانه در سال 2009 خاتمه خواهد یافت.از پیشبینیهای دیگر این مطالعه امکان سنجی این است که کوره Electric-Arc همراه با کارخانه برای فرآوری کنسانتره سولفیده معدن دیکولوشی این شرکت تطبیق خواهد یافت. بر اساس این پسزمینه، مطالعه امکانسنجی مزبور گزارش داده است که مجموع طول زمانی عملیاتهای مرحله یکم و دوم برابر با 16.5 سال خواهد بود، و در مجموع 882500 تن فلز مس به شکل شمشهای "مس سیاه" با عیار 90 درصد مس و 93 درصد مس کاتد درجه یک بورس فلزات لندن تولید خواهد شد. متوسط کل هزینههای عملیاتی چیزی در حد 99 سنت برای تولید هر پوند مس میباشد، که استهلاک و حق امتیاز را نیز در بر میگیرد. سنجش اقتصادی طرح مزبور بر مبنای قیمت درازمدتتر 1.43 دلار برای هر پوند مس و نرخ بهره 10 درصد، ارزش فعلی خالص 281 میلیون دلار، نرخ داخلی بازگشت 39 درصد و دوره بازپرداخت 5.2 ساله را نشان میدهد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :