تولید سنگ‌آهن در کشور 13 درصد افزایش یافت

۲۴ بهمن ۱۳۸۶ | ۰۶:۵۵ کد : ۱۶۷۴۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۳۳
میزان‌تولید سنگ‌آهن در کشور در 10 ماهه منتهی به پایان دی‌ماه امسال در مجموعه....

میزان‌تولید سنگ‌آهن در کشور در 10 ماهه منتهی به پایان دی‌ماه امسال در مجموعه به 17 میلیون و 349 هزار و 485 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 13 درصد افزایش داشت. در این مدت میزان استخراج سنگ‌آهن نیز با 15 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال به 27 میلیون و 405 هزار و 414 تن رسید.در مدت یاد شده شرکت سنگ‌آهن مرکزی 4 میلیون و 193 هزار و 474 تن تولید و 7 میلیون و 135 هزار و 806 تن استخراج داشت که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به ترتیب 11 و 36 درصد افزایش داشت.همچنین میزان تولید و استخراج در شرکت سنگ‌آهن چادرملو نیز در مدت یاد شده به‌ترتیب برابر با 5 میلیون و 857 هزار و 151 تن و 9 میلیون و 684 هزار و 495 تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 6 و 34 درصد رشد نشان داد. در شرکت گل‌گهر نیز در 10 ماهه مورد گزارش 6 میلیون و 322 هزار و 384 تن سنگ‌آهن تولید شد و میزان استخراج این واحد نیز 9 میلیون و 641 هزار و 455 تن بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میزان تولید سنگ‌آهن این واحد 12 درصد افزایش نشان داد اما میزان استخراج در این واحد 16 درصد کاهش داشت.در واحد جلال‌آباد نیز طی مدت یاد شده 368 هزار و 990 تن سنگ‌آهن تولید شد و میزان استخراج نیز برابر با 943 هزار و 658 تن بود.گزارش مدیریت توسعه و راهبری سیستم‌های ایمیدرو حاکی است، میزان صادرات سنگ‌آهن توسط شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر در 10 ماهه منتهی به پایان دی‌ماه امسال برابر با 2 میلیون و 203 هزار تن به ارزش 180 میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب یک و 117 درصد افزایش داشت.میزان صادرات شرکت سنگ‌آهن مرکزی نیز در همین مدت به یک میلیون و 246 هزار تن رسید که از لحاظ وزنی 8 درصد کاهش داشت اما از نظر ارزشی 40 درصد رشد نشان داد.به این ترتیب در مجموع دو واحد یاد شده 3 میلیون و 449 هزار تن سنگ‌آهن به ارزش 259 میلیون دلار صادرات داشتند.این گزارش حاکی است، میزان فروش داخلی‌سنگ‌آهن نیز در دوره مورد گزارش در مجموع به 10 میلیون و 453 هزار تن به ارزش 3 تریلیون و 660 میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی یک درصد کاهش داشت اما از نظر ارزشی با 22 درصد افزایش مواجه بود.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :