تهیه نقشه دیجیتالی قطب جنوب ماه

۱۲ اسفند ۱۳۸۶ | ۰۴:۲۸ کد : ۱۶۸۹۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۴۹
ناسا با جمع آوری تصاویر مربوط به ماه نقشه دیجیتالی جغرافیای قطب جنوب تنها...

ناسا با جمع آوری تصاویر مربوط به ماه نقشه دیجیتالی جغرافیای قطب جنوب تنها قمر زمین را برای سفر آینده فضانوردان به ماه آماده کرده است.این نقشه جغرافیایی در حقیقت منطقه ای به قطر 70 متر و دو منطقه دیگر به قطر 34 متر را پوشش می دهد که محل گردش فضانوردان در سفر آینده به ماه به شمار می روند.این نقشه با کمک آنتن بزرگی که سیگنالهایی را از ماه به زمین ارسال می کند و دو آنتن کوچک که این سیگنالها را در زمین جمع می کنند، تهیه شده است. این نقشه دیجیتالی جزئیات تا 20 متر با دقت 5 متر را نشان می دهد.این رادار راهی به سوی تهیه تصاویر دقیق تر آینده با جزئیات بیشتر از ماه را باز می کند. در حقیقت قرار است ناسا تا پایان سال کاوشگر Lunar Reconnaissance Orbiter را به مدار ماه بفرستد. این کاوشگر می تواند جزئیات با دقت کمتر از یک متر را از سطح تنها قمر زمین جمع آوری کند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :