ابلاغ محورهای جدید کاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی

۱۳ اسفند ۱۳۸۶ | ۰۶:۳۹ کد : ۱۶۹۱۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۰۴
وزیر صنایع و معادن سیاست ها و محورهای جدید کاری سازمان توسعه و نوسازی...

وزیر صنایع و معادن سیاست ها و محورهای جدید کاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران را ابلاغ کرد.در پی ابقای رئیس و انتصاب اعضای جدید هیأت عامل سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن سیاست های جدید کاری این سازمان را تشریح کرد.در این ابلاغیه خطاب به احمدعلی هراتی نیک آمده است: سازمان توسعه و نوسازی معادن، سازمانی توسعه ای است و در راستای سیاست ها و اهداف عالی نظام و ریاست جمهوری و دولت در جهت خدمتگزاری و تعالی کشور، در بخش معدن و صنایع معدنی فعالیت می کند و همواره برنامه ریزی و سیاستگذاری در این حوزه باید بر مبنای توسعه و رشد معادن صورت گیرد.
به نحوی که سازمان مذکور پلی برای توسعه معادن و صنایع معدنی کشور در همه زمینه ها باشد. تسهیل و آماده سازی شرایط لازم برای اجرایی کردن اصل ۴۴همراه با در نظر گرفتن ملاحظات عملیاتی کردن این سیاست اصولی در راستای چشم انداز ۲۰ ساله، برنامه ریزی برای توسعه وتکمیل پروژه های نیمه تمام در حوزه های مختلف معادن در زیرمجموعه سازمان مذکور، زمانبندی و اجرای مصوبات سفرهای استانی دولت در آن حوزه به ترتیبی که تمام این مصوبات در قالب یک برنامه جامع عملیاتی شود و نتایج آن برای ملت ملموس باشد، توجه جدی به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های آن سازمان در راستای محرومیت زدایی و عدالت گستری دولت، تعامل سازنده و همکاری نزدیک با سازمان ها و نهادهای دولتی برای تسهیل امور اجرایی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در معادن و صنایع معدنی، تعامل سازنده با بانک ها و مؤسسه های مالی و پولی کشور برای ارائه تسهیلات مناسب به بخش خصوصی و سرمایه گذاران، توجه جدی و حمایت همه جانبه از معادن موجود و طرح های اکتشافی جدید و برنامه ریزی و سیاستگذاری برای مطالعه، اکتشاف و استخراج معادن و فرآوری آنها به طوری که از هرگونه خام فروشی در معادن کشور پرهیز شود، ایجاد شرایط و بستر مناسب برای جذب و مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری ها اعم از داخلی و خارجی در جهت توسعه و نوسازی معادن کشور و ایجاد شرایط لازم در جهت امنیت سرمایه گذاری و ایجاد انگیزه های لازم برای سرمایه گذاران و استفاده از نیروهای متعهد متخصص و توانمند بویژه نخبگان جوان کشور برای اجرای این سیاست ها از جمله این سیاست های جدید کاری این سازمان است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :