اسرار سوپرنواها در موی گرافیتی شهاب سنگ‌ها

۲۴ فروردین ۱۳۸۷ | ۰۳:۳۶ کد : ۱۷۰۶۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۳۸
محققان به تازگی بر روی چندین شهاب سنگ، دسته موها(رشته‌های بسیار باریک) گرافیتی...

محققان به تازگی بر روی چندین شهاب سنگ، دسته موها(رشته‌های بسیار باریک) گرافیتی مشاهده کرده‌اند که چند صدنانومتر طول دارند. محققان می گویند که این رشته‌های بسیار باریک همزمان با تشکیل منظومه شمسی به وجود آمده‌اند و سپس به درون فضای بین ستاره‌یی پرتاب شده اند. این کشف می تواند مستنداتی برای سوپرنواها و انرژی تاریک در بر داشته باشد. پدیده مزبور توسط مارک فریز و اندرو استیل از موسسه کارنگی در واشنگتن کشف شده است. آنها برای این کار باقی مانده های شهاب سنگ ها را با استفاده از تصویر برداری رامان و ریزبینی الکترونی مورد بررسی قرار دادند. به این ترتیب محققان مذکور نشان دادند که گونه دیگری از آلوتروپ های کربن (علاوه بر کربن ماکرومولکولی و الماس)، در شهاب سنگ های کربن دار موجود می باشد. موهای ذکر شده، نانومواد سوزنی شکلی هستند که از محور های گرافیتی به هم پیچیده شده تشکیل شده اند. بنا به یافته های گروه مذکور، این موها از یک گاز غنی شده از کربن و در دماهای بالای دوران شکل گیری منظومه شمسی ساخته شده اند. فریز در این زمینه می گوید:‌ « در حال حاضر که خورشید جوان است بادهای خورشیدی بسیار قوی هستند. بنابراین موهای گرافیتی‌ای که در نزدیکی خورشید تشکیل می‌شوند، به فضای بین ستاره‌یی رانده می شوند. این پدیده می تواند در نزدیکی هر ستاره جوانی اتفاق بیفتدوی اظهار داشت که انفجارهای سوپرنواها می تواند موهای گرافیتی را ایجاد و به درون فضا پراکنده کند. از طرف دیگر مه ایجاد شده توسط این مواد می تواند بر روی پرتو های نوری ای از آنها می گذرند اثر گذاشته و به عنوان مثال سوپرنوا های خاصی تاریک تر و در نتیجه دور تر به نظر برسند. به گزارش ایسنا از ستاد ویژه توسعه فن‌آوری نانو، به این ترتیب بررسی دقیق تر خصوصیات این مواد می تواند بر روی فرضیه «انرژی تاریک» (که به دلیل دور به نظر رسیدن سوپرنوا ها و پذیرش انبساط جهان برای توضیح آن مطرح شد) تاثیر بگذارد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :