کوچکترین سیاره خارج از منظومه شمسی کشف شد

۲۵ فروردین ۱۳۸۷ | ۰۳:۲۱ کد : ۱۷۰۸۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۶
سیاره جدیدی که اخترشناسان در خارج از منظومه شمسی کشف کرده‌اند کوچکترین...

  سیاره جدیدی که اخترشناسان در خارج از منظومه شمسی کشف کرده‌اند کوچکترین سیاره در بین ۳۰۰جرم سماوی تاکنون کشف شده است. این سیاره در فاصله ۳۰سال نوری از زمین واقع شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از مادرید، ایانسی ریباس از موسسه تحقیقات علمی اسپانیا می‌گوید سیاره GJ 436Tبا بهره‌گیری از یک شیوه جدید شناسایی شد که امکان کشف اولین سیاره شبیه زمین از نظر مدار و جرم را ظرف کمتر از ۱۰سال میسر ساخت. گروهی از محققان به سرپرستی ریباس از طریق کشش جاذبه سایر سیارات که پیشتر پیرامون همین ستاره در صورت فلکی اسد کشف شده بودند، این سیاره را یافتند. جرم این سیاره پنج برابر زمین است که در بین ۳۰۰جرم سماوی کشف شده کوچکترین سیاره خارج از منظومه شمسی محسوب می‌شود. سیاره جدید به علت فاصله کم با ستاره خود غیرقابل سکونت است بطوری که فاصله آنها بسیار کمتر از فاصله زمین و خورشید است. یک سیاره برای برخورداری از حیات علاوه بر آن که باید جرم آن مشابه زمین باشد، آب مایع و جو داشته باشد، فاصله مداری آن با ستاره‌اش باید مشابه فاصله مداری زمین با خورشید باشد. محاسبات اولیه این محققان نشان می‌دهد حرکت دورانی سیاره GJ 436T براساس روز زمینی ۴/۲روز به طول می‌انجامد و هر ۵/۲سال به دور ستاره خود گردش می‌کند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :