تجمع گازهای گلخانه‌ای سرعت یافته است

۰۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰۳:۴۷ کد : ۱۷۲۱۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۲۱
یک موسسه دولتی آمریکا اعلام کرد که باوجود مساعی انجام شده برای کنترل...

یک موسسه دولتی آمریکا اعلام کرد که باوجود مساعی انجام شده برای کنترل گازهای گلخانه ای، تجمع اینگونه گازها در سالهای اخیر در دنیا سرعت یافته است. آزمایشگاه تحقیقات زمین اداره ملی اقیانوس و آتمسفر آمریکا تاکید کرد که میزان دی اکسید کربن (‪ (CO2‬موجود در آتمسفر زمین در سال ‪ ۲۰۰۷‬نسبت به سال ‪ ۲۰۰۶‬حدود ‪ ۰/۶‬درصد یا ‪۱۹‬ میلیارد تن افزایش داشته است. این موسسه تاکید کرد که براین اساس، افزایش دی اکسید کربن در سال ‪ ۲۰۰۷‬به میزان ‪ ۲/۴‬واحد در میلیون یا ‪ ۲/۴‬میلیگرم در هر لیتر از هوا بوده است. این گزارش حاکی است که از سال ‪ ۲۰۰۰‬تاکنون افزایش سالانه دی اکسید کربن دو واحد در میلیون بوده است در حالی که این افزایش در دهه ‪ ۸۰‬حدود ‪ ۱/۵‬واحد در میلیون و در دهه ‪ ۶۰‬کم تر از یک واحد در میلیون بود. بر اساس این گزارش، تجمع جهانی دی اکسید کربن در زمان حاضر حدود ‪ ۳۸۵‬واحد در میلیون است در حالی که این تجمع در دوران پیش از صنعتی شدن و تا سال ‪ ۱۸۵۰‬حدود ‪ ۲۸۵‬واحد در میلیون بود. مصرف زغال، نفت و گاز طبیعی عامل اصلی افزایش انتشار دی اکسید کربن در هوا شناخته شده است. موسسه یادشده تاکید کرد که اقیانوسها، گیاهان و زمین حدود نیمی از دی اکسید کربن موجود را جذب می‌کنند اما نیمی دیگر از آن قرنها و چه بسا بیشتر در آتمسفر زمین باقی می‌مانند. موسسه گروه کارشناسان بین‌المللی آب و هو به تازگی اعلام کرد که حدود ‪۲۰‬ درصد از دی اکسید کربن ناشی از سوخت بنزین‌ها در سال ‪ ، ۲۰۰۷‬احتمالا هزاران سال در آتمسفر باقی خواهد ماند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :