افزایش فعالیتهای آتشفشانی در اثر ذوب شدن یخها ناشی از گرمای جهانی

۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۰۴:۴۲ کد : ۱۷۲۸۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۳۳
گروهی از محققان اروپایی در بررسیهای خود تائید کردند که بزرگترین صفحه یخی....

گروهی از محققان اروپایی در بررسیهای خود تائید کردند که بزرگترین صفحه یخی اروپا به دلیل گرمای جهانی به سرعت در حال نابودی است و این مسئله می تواند منجر فعال شدن آتشفشانهای منطقه شوددانشمندان دانشگاه لیدز و دانشگاه ایسلند در بررسیهای خود تائید کردند که به دلیل مسئله گرم شدن جهانی "واتنایوکول" که بزرگترین صفحه یخی ایسلند و اروپا است با سرعت 5 کیلومتر مربع در سال در حال نابودی است و این پدیده موجب می شود که بسامد و شدت فعالیتهای آتشفشانی این کشور افزایش یابد.براساس گزارش نیوساینتیست، این محققان مشاهده کردند که ذوب شدن غیرقابل کنترل این صفحه یخی موجب افزایش فشار وارده به سنگهای زیر این یخها می شود. این مسئله منجر به افزایش سرعتی می شود که سنگها با آن در ماگما فرو می روند. از سال 1890 این ماگما با سرعت متوسط حدود 4/1 کیلومتر مربع در سال و با یک افزایش 10 درصدی نسبت به رقم تولید پایه ساخته می شود.در ایسلند آتشفشانهای مختلفی فعال هستند که آخرین فوران بزرگ این کشور در سال 1996 در آتشفشان "گیالپ" اتفاق افتاد که فاصله این فوران با فوران قبل از آن 58 سال بود.این درحالی است که به گفته این محققان، افزایش میزان تولید ماگما در اثر ذوب یخها می تواند فاصله هر فوران را به طور متوسط به 30 سال برساند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :