تولید معدن مس Gaby شرکت Codelco در سال 2008 به 80 هزار تن خواهد رسید

۰۸ خرداد ۱۳۸۷ | ۰۳:۲۷ کد : ۱۷۴۷۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۲۶
به گفته مدیر عامل Codelco بزرگترین تولیدکننده مس جهان، تولید معدن مس Gaby...
به گفته مدیر عامل Codelco بزرگترین تولیدکننده مس جهان، تولید معدن مس Gaby متعلق به این شرکت در سال 2008 به بیش از 80 هزار تن خواهد رسید. به گفته وی تولید این معدن تا ماه آگوست به ظرفیت کامل 150 هزار تن در سال خود خواهد رسید. رقم 80 هزار تن گفته شده با توجه به آن است که این معدن فقط نیمی از سال را با ظرفیت کامل به تولید میپردازد. تولید مس این معدن 024/1 میلیارد دلاری در فاز دوم به 165 هزار تن خواهد رسید. Codelco در حال حاضر برنامهای برای افزایش تولید را در دست اجرا دارد، تا جبران کاهش تولید سالهای اخیر در نتیجه کاهش در عیار کانه استخراجی را بنماید. معدن Gaby تنها پروژه معدن جدید شرکت Codelco در میان پروژه های گسترش این شرکت در 5 واحد زیرمجموعه این شرکت میباشد. تولید سال گذشته این شرکت با احتساب سهم آن از تولید معدن مشترک El Abra به 583/1 میلیون تن کاهش یافته است. در سال جاری نیز احتمال میرود که تولید این شرکت بدلیل مناقشات و همچنین تأخیر دو ماهه در راهاندازی معدن Gaby از میزان پیش بینی شده کاهش یابد اما مدیریت این شرکت امیدوار است که بتواند در سالهای آینده این کاهش را جبران نماید. پیش بینی میشود که میزان تولید این شرکت به 7/1 میلیون تن مس در سالهای 2009 و 2010 برسد بدون در نظر گرفتن سهم شرکت از تولید معدن El Abra برسد. Codelco همچنین در صدد است تا تولید واحد Andina خود را را افزایش داده و روش استخراج از معدن بزرگ آن Chuquicamata را از روباز به زیرزمینی تغییر دهد. در معدن Radomiro Tomic و Chuquicamata این شرکت در حال بررسی پروژه جدیدی برای استحصال مس از کانه های سولفیدی می باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :