تولید آلومینیوم در کشور 21 درصد افزایش یافت

۲۱ خرداد ۱۳۸۷ | ۰۳:۳۸ کد : ۱۷۵۳۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۷۶
میزان تولید آلومینیوم در شرکت سهامی آلومینیوم ایران در 2 ماهه نخست سال‌جاری...

میزان تولید آلومینیوم در شرکت سهامی آلومینیوم ایران در 2 ماهه نخست سال‌جاری در مجموع به 38 هزار و 770 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 21 درصد افزایش داشت. در مدت مذکور میزان تولید ایرالکو برابر با 22 هزار و 712 تن بود که 32 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن رشد داشت و میزان تولید المهدی نیز در همین مدت با هفت درصد افزایش به 16 هزار و 58 تن رسید. واحد آلومینای ایران نیز در دو ماهه امسال با رشد تولید مواجه بود. این واحد در مدت یاد شده 59 هزار و 494 تن هیدرات آلومینیوم، 17 هزار و 935 تن آهک و 34 هزار و 996 تن پودر آلومینا تولید کرد که در مقایسه با دو ماهه سال قبل به‌ترتیب از 12، 55 و 26 درصد افزایش برخوردار شد. گزارش موج می افزاید: میزان تولید آلومینیوم در یک ماهه اردیبهشت 87 با 22 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل برابر با 19 هزار و 277 تن بود. از تولیدات آلومینیوم در یک ماهه اردیبهشت امسال 11 هزار و 423 تن مربوط به شرکت ایرالکو و 7 هزار و 854 تن متعلق به واحد المهدی بود. در ماه مورد اشاره همچنین شرکت آلومینای ایران 29 هزار و 190 تن هیدرات آلومینیوم، 8 هزار و 322 تن آهک و 17 هزار و 171 تن پودر آلومینا تولید کرد که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5، 42 و 33 درصد افزایش داشت.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :