زمان برخورد صفحه تکتونیکی استرالیا مشخص شد

۲۲ مرداد ۱۳۸۷ | ۰۴:۴۴ کد : ۱۷۸۷۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۷۳
دانشمندان زمان دقیق برخورد بزرگ صفحه تکتونیکی استرالیا را که در منطقه جنوبی....

دانشمندان زمان دقیق برخورد بزرگ صفحه تکتونیکی استرالیا را که در منطقه جنوبی اقیانوس آرام قرار دارد را مشخص کردند.دانشمندان زمان برخورد صفحه استرالیا را با فلات Ontong Java که بزرگترین و ضخیم ترین فلات اقیانوسی جهان به حساب می آید در حدود 23 الی 26 میلیون سال پیش تخمین زدند. دکتر کورت نسل و همکارانش در دانشگاه کوئینزلند این تاریخ را بر اساس اطلاعاتی که از آتشفشانی در جنوب استرالیا به دست آورده اند محاسبه کردند. دکتر نسل معتقد است که این برخورد بزرگ در نوع حرکات صفحه استرالیا بسیار تاثیر گذار بوده و تاثیرات آن تا کنون باقی مانده است.محققان برای انجام این تحقیقات حرکات قسمت شمالی صفحه استرالیا را از روی توالی سن آتشفشانها پی گیری کردند که از کوئینزلند مرکزی آغاز و به ویکتوریای جنوبی ختم شد. به گفته دکتر نسل محققان از تکنیکهای زمان سنجی پر قدرت برای تشخیص سن آتشفشانها استفاده کردند به طوری که توانستند از روی توالی فعالیتهای آتشفشانی و سن آنها زمان دقیق برخورد صفحات را به دست آورند.بر اساس گزارش ABC، دانشمندان سپس به جستجوی بقایای آتش فشانی در کف دریا که از نظر زمانی و مکانی با مکان و زمان برخورد صفحات برابر بود پرداختند تا از تاریخ به دست آمده اطمینان حاصل کنند که در نهایت با برابری سن بقایای آتشفشان در زیر دریا و سن بقایای برخورد صفحه ها در روی زمین، یافته آنها را به اثبات رساند.این تخمین زمانی در میان دانشمندان مباحثات زیادی به وجود آورده است زیرا فلات Ontong Java در زیر کیلومترها رسوب اقیانوسی مدفون شده است و به خاطر همین عدم دسترسی محققان تاکنون قادر به تخمین زمان برخورد این دو صفحه نبودند.


نظر شما :