ظهور چرخه جدید لکه خورشیدی

۲۷ مهر ۱۳۸۷ | ۰۴:۵۸ کد : ۱۸۱۹۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۰۰
یک چرخه جدید متعلق به چرخه خورشیدی 24 در لبه شمال شرقی خورشید پدیدار....

یک چرخه جدید متعلق به چرخه خورشیدی 24 در لبه شمال شرقی خورشید پدیدار شده است. لکه خورشیدی 1005 دارای دو هسته تاریک نمو کننده سریع است که این هسته ها از زمین نیز وسیع تر می‌باشند. این میدان‌های مغنایسی حاصل از فعالیت‌های جدید خورشید خطری را برای سیستم های زمین(مخابراتی و الکتریکی) نخواهد داشت. برای سومین بار در طول هفته های متمادی است که یک چرخه جدید از لکه خورشیدی بعد از دوره قابل توجه از خورشید که مدت زیادی بدون لکه بود پدید می آید. به نوشته نجوم، آهنگ سرعت فراوری این چرخه جدید از لکه خورشیدی نشانه‌ دلگرم کننده ای است که در صورتی که فعالیت‌های خورشیدی در سطح پایین باقی بماند چرخه لکه‌های خورشیدی به طور نرمال بیشتر و یا کمتر پدید آید.


نظر شما :