گزارش جهانی برنامه عمران سازمان ملل متحد: کاهش خطر بلایا، چالشی برای توسعه

۲۸ آبان ۱۳۸۳ | ۰۵:۱۱ کد : ۱۸۷۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۴۷
جمهوری اسلامی ایران توانسته است به بهترین شکل کاهش خطرات بلایای طبیعی را مدیریت کند.

جمهوری اسلامی ایران توانسته است به بهترین شکل کاهش خطرات بلایای طبیعی را مدیریت کند. پروفسور LIONS، ضمن بیان این مطلب به ارائه گزارش جهانی برنامه عمران سازمان ملل متحد: کاهش خطر بلایا، چالشی برای توسعه پرداخت و گفت: در این گزارش آمده است، حدود 75 درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی می کنند که حداقل یکبار بین سالهای 2000 تا 1980 زلزله، توفانهای گرمسیری، سیل یا خشکسالی در آنجا روی داده است. وی در ادامه افزود: خطر بلایای طبیعی با فرآیندهای توسعه انسانی ارتباط تنگاتنگی دارد. بلایا توسعه انسانی را در خطر قرار می دهند. در عین حال گزینه های توسعه ای که افراد، جوامع و ملتها انتخاب می کنند می توانند خطرات جدید ناشی از بلایا را بوجود آورند. ولی موضوع می تواند به این شکل نباشد. توسعه انسانی می تواند در کاهش جدی خطر بلایا نیز سهم داشته باشد. پروفسور LIONS اظهار داشت: این گزارش نشان می دهد میلیاردها نفر در بیش از 100 کشور بطور ادواری در معرض حداقل یک زلزله، توفان گرمسیری، سیل یا خشکسالی قرار دارند. در نتیجه فجایع ناشی از این بلایای طبیعی، بیش از 184 مورد مرگ و میر در روز در بخشهای مختلف دنیا ثبت می شوند. وی در ادامه گفت: این گزارش همچنین نشان می دهد فرآیندهای توسعه در تبدیل رویاروئی فیزیکی به بلایای طبیعی نقش دارند. این امر مشاهده این واقعیت اثبات می شود که فقط 11 درصد افرادی که در معرض بلایای طبیعی قرار دارند، در کشورهایی زندگی می کند که در گروه کشورهای کمتر توسعه یافته هستند و بیش از 53 درصد مجموع مرگ و میر ثبت شده مربوط به آنهاست. در پایان باید گفت: این گزارش می افزاید خطر بلایای طبیعی اجتناب ناپذیر نیست و نمونه هایی از عملکردهای خوب برای کاهش خطر را ارائه می دهد که در سیاستهای فعلی برنامه ریزی توسعه می توانند گنجانده شوند. پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :