اختصاص 15 میلیون یورو وام به شرکت توسعه معادن روی

۲۹ فروردین ۱۳۸۸ | ۰۵:۰۱ کد : ۱۸۹۹۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۲۲
شرکت اسلامی بین المللی تامین مالی تجاری بانک توسعه اسلامی با پرداخت...

شرکت اسلامی بین المللی تامین مالی تجاری بانک توسعه اسلامی با پرداخت 15 میلیون یورو تسهیلات به شرکت توسعه معادن روی ایران موافقت کرد شرکت توسعه معادن روی ایران در صورت موافقت با شرایط و ضوابط قید شده باید موافقت خود را به شرکت اسلامی بین المللی تامین مالی تجاری بانک توسعه اسلامی منعکس کند.براساس این گزارش، شخص امضا کننده مجاز اسناد از سوی شرکت توسعه معادن روی ایران در نامه ای به شرکت اسلامی بین المللی تامین مالی تجاری بانک توسعه اسلامی معرفی می شود و ارسال اصل نامه فوق نیز به شرکت مذکور الزامی است.همچنین تضمین بانک ضامن که موید ضمانت بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات مالی مصوب است به شرکت موصوف ارسال می شود.این گزارش می افزاید: پس از تهیه و ارسال ضمانتنامه فوق و تایید مراتب از سوی شرکت اسلامی بین المللی تامین مالی تجاری بانک توسعه اسلامی شرکت توسعه معادن روی ایران مجاز است نسبت به افتتاح اعتبار اسنادی اقدام و از تسیهلات مصوب استفاده کند. ایرنا


نظر شما :