اولین نشست شبکه پژوهشی فناوری اقیانوس شناسی کشور برگزار شد

۱۰ مرداد ۱۳۸۸ | ۰۴:۱۶ کد : ۱۹۳۹۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۵
اولین نشست هماهنگی اعضای شورای شبکه پژوهشی فناوری اقیانوس شناسی...

اولین نشست هماهنگی اعضای شورای شبکه پژوهشی فناوری اقیانوس شناسی در مرکز ملی اقیانوس شناسی برگزار شد.در این نشست گزارشی در خصوص تاریخچه تأسیس شبکه های پژوهشی که تا کنون تشکیل شده اند و همچنین توضیحاتی از روند پیگیری و تشکیل این شبکه و اهداف آن ارائه شد.شبکه های پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  به منظور ایجاد تفاهم، همکاری سازمان یافته و هماهنگی در عملیاتی کردن برنامه های مشترک و کمک به فرهنگ سازی فعالیتهای جمعی و تصمیم سازی در سیاستگذاریها و برنامه ریزی های ایجاد شبکه های مراکز پژوهشی و فناوری تأسیس شده است.به دنبال تشکیل شبکه های پژوهشی و فناوری گیاهان دارویی، محیط زیست، و صنایع رنگ، این چهارمین شبکه ای است که کار خود را در چهار چوب شبکه های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز کرده است.رأی گیری جهت تعیین دبیر و دبیرخانه شورای شبکه پژوهشی- فناوری اقیانوس شناسی نیز در این جلسه انجام شد و به دنبال آن اعضای شبکه به اتفاق آرا دکتر وحید چگینی (رئیس مرکزملی اقیانوس شناسی) را به عنوان دبیر شبکه پژوهشی- فناوری اقیانوس شناسی انتخاب کردند و مرکز ملی اقیانوس شناسی نیز به عنوان دبیرخانه این شبکه برگزیده شد.مهر


نظر شما :