ارائه پیشنهاد تاسیس شبکه ژئوپارک کشورهای اسلامی توسط ایران

۱۱ مرداد ۱۳۸۸ | ۰۶:۳۰ کد : ۱۹۴۰۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۶۳
علیرضا امری کاظمی هدف از ایجاد شبکه ژئوپارکهای کشورهای اسلامی را معرفی...

علیرضا امری کاظمی هدف از ایجاد شبکه ژئوپارکهای کشورهای اسلامی را معرفی و حفظ و نگهداری میراث زمین‌‌شناسی ذکر کرد و گفت: ایجاد این شبکه در سال 2007 از سوی ایران در کنفرانس پارکهای ژئوتوریسم ارائه شد که در آن زمان به دلیل پذیرفته شدن پیشنهاد مالزی در زمینه ایجاد شبکه آسیا و اقیانوسیه به پیشنهاد ایران توجهی نشد. مجری طرح ژئوتوریسم سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران از ارائه مجدد پیشنهاد تاسیس شبکه ژئوپارک توسط ایران در سال 2010 خبر داد و گفت: تشکیل شبکه ژئوپارکهای کشورهای اسلامی به دلیل وجود اشتراکات دینی و فرهنگی اهمیت زیادی دارد.وی از ارائه این پشنهاد در سال 2010 در مالزی خبر داد و افزود: در حال حاضر دو پیشنهاد در زمینه ایجاد شبکه ژئوپارکهای کشورهای اسلامی و خاورمیانه در دست بررسی است.کاظمی با بیان اینکه یونسکو بیشتر به برنامه های منطقه ای توجه دارد، خاطرنشان کرد: از این رو در صورت توافق نهایی یکی از این دو پیشنهاد در کنفرانس سال 2010 ژئوپارکها که در مالزی برگزار می شود، ارائه خواهد شد. 

اهمیت شبکه ژئوپارکها

وی به اهمیت ایجاد این شبکه پرداخت و اظهار داشت: در منطقه خاورمیانه ایران اولین کشوری است که مطالعاتی در زمینه ژئوپارکها یا پارک زمین‌شناسی انجام داده است که در این راستا ژئوپارک حفاظت شده قشم را ایجاد کرد و در سال 2006 میلادی آن را توسط سازمان منطقه آزاد قشم و با همکاری علمی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رساند.مجری طرح ژئوتوریسم سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور با اشاره به ایجاد سه شبکه ژئوپارکهای جهان، ژئوپارکهای اروپایی و ژئوپارکهای آسیا و اقیانوسیه خاطرنشان کرد: تشکیل شبکه ژئوپارکهای کشورهای اسلامی به دلیل وجود اشتراکات دینی و فرهنگی موجب تشویق این کشورها به معرفی، حفظ و نگهداری میراث زمین‌شناختی آنها خواهد شد.مهر


نظر شما :