رقصهای کیهانی عامل تشکیل کهکشانهای کوتوله شناخته شدند

۱۳ مرداد ۱۳۸۸ | ۰۶:۲۸ کد : ۱۹۴۰۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۸
گزارش بسیار جالبی که به تازگی ارائه شده است نشان می دهد کهکشانهای...

گزارش بسیار جالبی که به تازگی ارائه شده است نشان می دهد کهکشانهای کوتوله کروی یا کهکشانهای کم نور که از تعداد اندکی ستاره برخوردارند بر اثر پدیده ای به نام رقص کیهانی به وجود آمده اند.بیشترین قسمت کهکشانهای کوتوله کروی را ماده تاریک، ماده ای مرموز و نامرئی که تنها با کمک تاثیرات گرانشی اش قابل ردیابی است و وزن طبیعی ماده در جهان را افزایش می دهد، تشکیل داده است. کشف منشا این کهکشانها از مواردی است که تا به حال آشکار نشده است.نظریه های پیشین مبنی بر این است که این کهکشانها در اطراف کهکشانهای بزرگی مانند کهکشان راه شیری در حرکتند، اما این نظریه نمی تواند چگونگی تشکیل اجرامی موسوم به کوتوله ها که در دامنه خارجی این کهکشانها به چشم می خورند را توضیح دهد.به گفته اخترشناسان این کوتوله ها بقایای جهان اولیه به شمار می روند و به همین دلیل چگونگی شکل گیری آنها را می توان عامل اصلی شکل گیری کیهان شناسی مدرن بر شمرد اخترشناسان مرکز اختر فیزیک هاروارد سیمسونیان با کمک گرفتن از شبیه سازی رایانه ای دو نظریه مختلف تشکیل این کوتوله های کروی را مورد بررسی قرار دادند.نظریه اول بر اساس تصادم میان دو کهکشان کوتوله های کروی در فاصله ای دور از کهکشانی عظیم مانند کهکشان راه شیری و  نظریه دوم تصادم میان یکی از کهکشانهای کوتوله ای کروی و کهکشان راه شیری اولیه را مورد بررسی قرار می دهد. اخترشناسان دریافتند که وقوع برخورد میان کهکشانها باعث القا فرایند گرانشی می شود که این فرایند منجر به زدوده شدن ستاره ها به واسطه دوره ای از تعاملات و تبدیل کهکشانها به کهکشانهای کوتوله های کروی خواهد شد.به گفته اخترشناسان چنین برخوردی در پی فرایندی به نام رقص کیهانی باعث تشدید گرانشی خواهد شد که گازها و ستارگان را از کهکشانهای کوتوله جدا کرده و پلی باریک و طولانی از ستارگان به وجود می آورد چنین مکانیزمی می تواند اکثر خصوصیات یک کهکشان کوتوله را به خوبی توضیح دهد که از مهمترین آنها حضور ماده تاریک است به بیان دیگر این کهکشانها به واسطه پدیده رقص کیهانی بخش زیادی از ستارگان و حجم خود را از دست داده و به کهکشانهای کوتوله کروی و بسیار تاریک تبدیل می شوند.این رشته طولانی از ستارگان که توسط  تعاملات گرانشی کشیده می شوند، قابل ردیابی خواهند بود. برای مثال پل ستاره ای میان دو کهکشان کوتوله کروی همسایه به نامهای Lio IV و Lio V  که به تازگی کشف شده است می تواند یکی از نتایج قابل مشاهده رقصهای کیهانی به شمار رود.مهر


نظر شما :